مسعود رجوی: از هموطنان، از مشتاقان آزادی ایران و یاران شورشگر و اشرف نشان در کشورهای مختلف درخواست می‌کنم اگر قبول افتد، امسال گردهمایی سالانه مقاومت را به موازات اعتراضات مردممان در داخل ایران، به تظاهرات در خیابانها، در شهرها و مکانها در شرایط و زمانی که مناسب می‌بینند، بکشانند. بگذارید امسال سیل خروشانی از ایرانیان جاری شود. در همه جا صدای رسای مردم ایران و ارتش آزادی‌ستان باشید.

مریم رجوی:‌ ایران یک آلترناتیو دموکراتیک و با صلاحیت یعنی شورای ملی مقاومت ایران وجود دارد مقاومت ریشه دار که قادر است رژیم را سرنگون کند و اداره امور را در دوران گذار بعهده بگیرد.

بحران‌های مرحله پایانی و هراس از قیام مردم ایران، تحریمهای نفتی و بانکی و لیستگذاری تروریستی سپاه پاسداران، و اجماع جهانی علیه تروریسم و جنگ افروزی رژیم در منطقه، سلطنت مطلقة آخوندی را در باتلاق سرنگونی فرو برده است؛
خشم و خروش مردم به ستوه آمده از گرانی، بیکاری، فقر و فساد، دیکتاتوری دینی و ضحاکان عمامه‌دار را هدف قرار داده است.
خامنه ای راهی جز انقباض و سرکوب، و زمینه سازی برای دولت حزب‌اللهی و دستور آتش به اختیار برای مهار بحران و مقابله با قیام نمی‌یابد.
تظاهرات ایرانیان در واشینگتن اراده ملت ایران را برای سرنگونی دشمن ضد ایرانی و ضدبشری بازتاب می‌کند.

از سخنرانی نوروزی مریم رجوی: دروازه های ایران رو به آینده ای گشوده است که ظلم و نابرابری و بی‌عدالتی از آن رخت برمی‌بندد. یک جمهوری بر اساس جدایی دین و دولت که در آن حاکمیت مردم بر قرار است. و رأی جمهور مردم حرف اول و آخر را می‌زند و آزادی و عدالت، ایران این زیباترین وطن را از زمستان به‌بهار می‌رساند.

هموطنان: برای یک ایران آزاد، برای حمایت از قیام مردم ایران،کانون‌های شورشی و ارتش آزادی،
و برای پشتیبانی از جایگزین دمکراتیک و برنامه ده ماده‌یی خانم مریم رجوی، بپا می‌خیزیم.تظاهرات در واشینگتن مقابل وزارت خارجه
جمعه ۲۱ ژوئن ۲۰۱۹- ۳۱خرداد