نامه مشاور حقوقی مجاهدین در آلبانی به سردبیر روزنامه نروژی

اول آوریل ۲۰۱۹
آقای آموند جیو
سردبیر داگنز نارینگزلیو
من به عنوان مشاور حقوقی سازمان مجاهدین خلق ایران در آلبانی برای شما می نویسم تا توجه شما را به یک موضوع نگران کننده جلب کنم.
روز ۲۷ مارس جرجی تاناسی، یک مامور بدنام و شناخته شده وزارت اطلاعات و سفارت رژیم ایران در آلبانی به همراه یک خبرنگار که متعاقبا فهمیدیم اسم او اسکیل انگدال از روزنامه داگنز نارینگزلیو بدون هیچ اطلاع قبلی در مقابل محل اقامت پناهندگان ایرانی عضو سازمان مجاهدین خلق ایران در مانز در استان دورس البانی ظاهر شدند.
این دو نفر بطور غافلگیرانه به درب ورودی محل آمده و بدون توجه به تابلوهای عکاسی و فیلم برداری ممنوع شروع به گرفتن عکس میکنند. سکیوریتی آلبانیایی به آنها مراجعه میکند و از آنها میخواهد که عکس برداری را متوقف کنند ولی با پرخاشگری به عکس گرفتن ادامه میدهند.
اعضای مجاهدین خلق بعنوان اپوزیسیون دمکراتیک رژیم ایران بطور دائم مورد تهدیدات تروریستی مرگبار رژیم ایران قرار دارند. درست یک سال قبل در مارس ۲۰۱۸ یک توطئه وسیع بمب گذاری از جانب رژیم ایران علیه محل برگزاری جشن نوروزی سال نو ایرانی در محل اقامت شان در تیرانا خنثی شد، دو تروریست اعزامی رژیم ایران همان زمان از آلبانی اخراج و ادامه تحقیقات در دسامبر ۲۰۱۸ منجر به اخراج سفیر رژیم ایران و یک مامور بلند پایه اطلاعاتی رژیم که تحت عنوان دیپلمات در آلبانی حضور داشت گردید. (واشنگتن تایمز ۲۰ دسامبر ۲۰۱۸، ضربه آلبانی به کارزار ترور رژیم ایران)


 Albania strikes blow against Iran's campaign of terror
https://www.washingtontimes.com/multimedia/image/ap_۱۸۳۲۳۳۸۱۳۶۹۴۵۵jpg

جرجی تاناسی به جاسوسی و کارهای کثیف علیه اعضای مجاهدین خلق در آلبانی مشغول است. وزارت اطلاعات رژیم ایران در ماه ژانویه امسال وی را برای آموزشهای بیشتر و بریفینگ در پوش خبرنگاری به ایران برد. وی در گذشته نیز چندین مرتبه برای جاسوسی و تهیه فیلم و اطلاعات از سیستم های مراقبتی محل مجاهدین که باید آنها را در قبال حملات رژیم ایران حفظ کند تحت عنوان راننده و مترجم به محل مراجعه کرده بود.
رژیم آخوندی بعد از قیام دی ماه ۱۳۹۶ و پایان سیاست مماشات، تنها راه خروج از بحران و به تاخیر انداختن سرنگونی محتوم خود را در تروریسم و شیطان سازی علیه مجاهدین و مقاومت ایران یافته است و در این راستا به هرگونه توطئه کثیفی مبادرت میکند. علاوه بر تلاش برای انفجار محل برگزاری مراسم عید سال گذشته در آلبانی باید به توطئه بمب گذاری خنثی شده ۳۰ ژوئن ۲۰۱۸ در پاریس و تلاش برای ترور و جاسوسی علیه مقاومت ایران در امریکا و دستگیری دو تن از ماموران اطلاعات آخوندی در این رابطه در ۲۰ اوت ۲۰۱۸، اشاره کنم.
رفتار بسیار سوال برانگیز و مشکوک خبرنگار شما در کنار یکی از مامورین رژیم ایران در حالی که هیچ کس شکی ندارد رژیم ایران در صدد تکرار توطئه شکست خورده اش در مارس ۲۰۱۸ در آلبانی میباشد و سیکیورتی در آماده باش امنیتی کامل بود، باعث نگرانی فزاینده شده است.
علاوه بر این ما مطلع شدیم که آقاق انگدال با برخی از مزدورن حقوق بگیر شناخته شده رژیم ایران در آلبانی مانند حسن حیرانی که خود را از اعضای سابق مجاهدین می نامد ملاقات کرده است.
جهت اطلاع شما از ابتدای ۲۰۱۸ که اعضای مجاهدین در محل فعلی مستقر شده اند تاکنون دهها خبرنگار بین المللی و آلبانیایی و شخصیتهای سیاسی امریکایی و اروپایی ازجمله وزرای آلبانیایی از آن آزادانه بازدید کرده اند. علاوه بر این شهروندان آلبانیایی نیز بطور مرتب در گروههای کوچک و بزرگ برای دیدن دوستان خود به این محل تردد دارند.
جهت اطلاع شما در همین ماه مجله اشپیگل آلمان که در یک مقاله کاملا جانبدارانه توسط خبرنگاری که در دام رژیم افتاده و اکاذیب برخی از این مزدوران را پوشش داده بود توسط دادگاه هامبورگ آلمان محکوم و موظف شد تا برخی از اتهامات را از همه اسناد خود حذف کند والا تا ۲۵۰۰۰۰ یورو جریمه و یا ششماه زندان خواهد شد.
محترمانه از شما میخواهیم اجازه ندهید، روزنامه و خبرنگار شما ناخواسته وسیله ای برای پیشبرد اهداف رژیم آخوندی و زمینه سازی برای قتل و ترور پناهندگان ایرانی در آلبانی شود
با احترام
بهزاد صفاری
مشاور حقوقی مجاهدین خلق در آلبانی