با کمال تاسف مطلع شدیم که یار دیرین مجاهدین و مقاومت ایران، ناصر حسامی که طی ۴۰ سال گذشته در تمامی فعالیتهای مقاومت ایران همراه با سایر اشرفنشانها حضوری فعال داشت، در روز سه شنبه ۱۵ می ۲۰۱۸ در شهر دالاس، ایالت تگزاس آمریکا، دیده از جهان فروبست و یارانش را در غم فقدانش فرو برد.

با تسلیت به همسر گرامی اش حمیرا حسامی، فرزندان و خانواده گرامی حسامی، از خداوند بزرگ برایشان صبر مسئلت داریم.
باشد تا با ادامه راهش برای آزادی ایران، بر شادی روحش بیفزائیم.