درود به شما شکوه آفرینان که نماد مظلومیت ملتی دربند هستید، سلام به شما سرداران مقاومت و پایداری در سیاهچال جهل و تزویر آخوندی، سلام به شما که با لبان بسته، رهایی و آزادی ملتی دربند را فریاد می‌زنید.

در چند هفته اخیر سیاهچال گوهردشت، میدان کارزار (اعتصاب غذا) تعدادی از زندانیان سیاسی در ایران بوده و هست، این دلاوران که تنها بخاطر دگراندیشی و آزادیخواهی در قلعه رژیم ولایت فقیه به بند کشیده شدند، بنا به جهت خشونت های سرکوبگرانه مزدوران و دژخیمان رژیم جهل و جنایت بر زندانیان سیاسی، با تنها سلاحی که در اختیار دارند (جان خود) رویاروی ارتجاع آخوندی ایستاده اند.
حال که بیش از ۳۳ روز از جدال این قهرمانان می گذرد و روز به روز وضعیت جسمانی این عزیزان دربند به وخامت بیشتری می انجامد، ما که خود در دهه شصت، سالها به خاطر جدال با دیو واپسگرایی در بند جور و ستم آخوندها زندانی اوین بودیم، بدین وسیله همبستگی با زندانیان اعتصاب کرده در جبهه گوهردشت را که نامشان معنی بخش مقاومت و سرفرازی خلق قهرمان ایران است اعلام می کنیم و از کمیساریای عالی حقوق بشر وگزارشگران ویژه ملل متحد، خواهان مداخله فوری برای رسیدگی و اعمال فشار بر رژیم جنایت پیشه آخوندی هستیم تا هرچه زودتر با رعایت خواسته های مشروع آنان که مبتنی است بر میثاق حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر۱۹۶۶ (مطابق با ۲۵/۹/ ۱۳۴۵ خورشیدی) مجمع عمومی سازمان ملل متحد، خواهان رفع وضعیت ظالمانه ای شوند که منجر به ایستادگی این قهرمانان جهت کسب آن، ناچار آنان را به عتصاب غذا کشانده است.
مرجان: بازیگرسینما و خواننده
مهدی (فریدون) ژورک: نویسنده و کارگردان سینما