موشک های ولی فقیه در دستور کار ملل متحد

درپی آزمایشات موشکی ولی فقیه زهر خورده، سرانجام جامعه جهانی در اقدامی مشترک خواهان پاسخگویی و ارسال پرونده رژیم آخوندی به شورای امنیت ملل متحد گردید.

دراین رابطه: «کشورهای آمریکا، انگلستان، فرانسه و آلمان طی نامه یی به بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد آزمایش‌های موشکی رژیم ایران را نقض قطعنامه 2231 شورای امنیت و بی ثبات کننده و تحریک آمیز دانسته و خواستار تشکیل این شورا برای پاسخگویی به رژیم ایران شدند». (سایت همبستگی ملی 11 فروردین 1395)

همچنین دبیرکل ملل متحد نیز در سخنانی ضمن هشدار به دیکتاتوری خامنه ای گفت: «در پی این توافقنامه، ایران اینک موشک‌های بالستیک پرتاب کرده و واقعیت این است که این اقدام باعث هشدار و نگرانی شده است».
وی در ادامه امکان برقراری هرگونه تحریمی را منتفی ندانست و افزود: «اینکه چه نوع تحریمی، یا چه نوع اقداماتی باید صورت گیرد، به نظر اعضای شورای امنیت بستگی دارد».

به یقین این جملات آشکارترین پیام بسوی حاکمان در تهران می باشد که اکنون در پی قبول شکست اتمی و با بتن آرمه کردن قلب راکتور هسته ای اراک و جمع آوری بیش از 15 هزار سانتریفیوژ و به تبع آن تعطیلی غنی سازی بالای 3 و نیم درصد، بدنبال برقراری تعادل از دست رفته و نیز روحیه دادن به نیروهای بشدت ضربه خورده سپاه و اوباش بسیجی می باشند.
سخن از بحرانی است که نه تنها با موج مخالفت های داخلی و بین المللی، بلکه حتی فراتر از آن نیز به راس نظام آخوندی راه برده است. علائم و نشانه های شقه وشکاف در راس رهبری دیکتانوری ولی فقیه را خبرگزاری سپاه پاسداران (11 فروردین 1395) به نقل از «مقام معظم» اینگونه به تصویر کشیده است: «خامنه‌ای با انتقاد شدید از کسانی که روزگار و دنیای فردا را دنیای مذاکره می‌دانند و نه موشک، تصریح فرمودند اگر این حرف از روی ناآگاهی گفته شده باشد یک مسأله است اما اگر از روی آگاهی باشد، خیانت است».

این پاسخ و خائن خواندن فرد دوم رژیم، درپی توئیت رفسنجانی صورت گرفت که پیشتر برای حفظ تمامیت نظام خواهان «گفتمان» شده بود. وی در این رابطه نوشته بود: «دنیای فردا دنیای گفتمان ها است نه موشکها».
عربده کشی های خامنه ای علیه باند مقابل که صرفا مصرف داخلی دارد در حالی است که متولیان باند رفسنجانی – روحانی بکرات از ادامه این سیاست ضد ملی که هزینه های سنگینی را برگردن مردم میهنمان و اقشار ضربه پذیر گذاشته است، دفاع کرده اند. برای نمونه آخوند روحانی در تاریخ 10 دیماه گذشته بی محابا در دستورالعملی از جمله نوشته بود: «برنامه تولید انواع موشکهای مورد نیاز نیروهای مسلح با سرعت و جدیت بیشتری ادامه یابد».
در رابطه با بحران سازی های موشکی از سوی ولی فقیه طلسم شکسته، شورای ملی مقاومت در اطلاعیه ای (11 فروردین 1395) از جمله نوشت: «خامنه‌ای ولی‌فقیه رژیم آخوندی که به‌دنبال توافق اتمی و نمایش انتخابات ماه گذشته موقعیتش به‌شدت تضعیف شده مذبوحانه تلاش می‌کند با قدرت نمایی موشکی آب رفته را به جوی باز آرد».