دلواپسی خامنه ای از «داخل» است نه «خارج»!

درپی سخنان ولی فقیه ارتجاع در روز اول فروردین اکنون شاهد سرازیرشدن سیلی از مصاحبه ها، سخنرانی ها و توصیه و نصیحت های مهره های ریز و درشت حکومتی در راستای هرچه محکم تر بستن کمربندها هستیم.

در تازه ترین نمونه آن، خامنه ای با گسیل فرماندهان سپاه سرکوبگر به صحنه ضمن شاخ و شانه کشیدن برای باند مقابل، درد دل «مقام معظم» را نه تنها به گوش مردم میهنمان، بلکه فراترازآن بگوش طرف های مقابل خارجی رساند.
در این رابطه به گزارش سایت حکومتی دیگربان (10 فروردین 1395) پاسدار حاجی‌زاده، “پهلوان پنبه » مقام معظم و فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران می‌گوید، حکومت خودکامه ولی فقیه نگران «تهاجم نظامی» نیست٬ بلکه دلواپس «داخل کشور» است.

ترجمان سخنان این فرمانده نیروهای ریزشی و بشدت ضربه خورده رژیم همان اعتراف به وجود واقعیتی در درون جامعه جوشان و فعال ایران است. سخن از مردمی بجان آمده و آماده قیام برای دگرگونی و برهم زدن بساط جور و ستم آخوندی است که یکبار در سال 88 با قیام ملی خود ضرب شستی جانانه نثار دستگاه جور ستم ولی فقیه نمودند و اکنون در پروسه تکامل آن قیام، روزانه با فریادهای خروشان در صحنه های مختلف، گسل های اجتماعی را به حرکت درآورده اند.

همچنین سخن از فریادی برآمده از درد و رنج و خواسته های بحق ولی سرکوب شده مردم و مقاومت ایران است که در شب عید امسال گوشه ای از آن را در زندان های کشور و در میان زندانیان سیاسی با شعار “مرگ بر اصل ولایت فقیه », زنده باد “ارتش آزادی» دیدیم و بگوش و جان شنیدیم.
همان ترجمان و بینه ای از پایداری رزمندگان آزادی در زندان لیبرتی که همچنان شعله های خروشان انقلاب و مقاومت تا به آخر را به میان مردم و تا دورترین اقصی نقاط میهن برده اند.
 
این پاسدار حکومتی در ادامه ضمن تلاش برای روحیه دادن به متولیان حکومت می افزاید:”«نباید بترسند، محکم بایستند، هیچ اتفاقی نمی‌افتد، با نگاه به داخل همه مشکلات قابل حل است»!
وی در پایان ضمن رجزخوانی های همیشگی البته از نوع آخوندی آن، خطاب به طرف های خارجی که بگفته وی اساسا “تهدیدی » برای کلیت نظام ولی فقیه نیستند، می افزاید: “قبلاً‌ هم گفته‌ایم اگر دور تا دور کشور ما را حصار بکشند تولید موشک در ایران متوقف نخواهد شد، آنها دارند مسئولان ما را از تهاجم نظامی و تحریم می‌ترسانند. این ترس بزرگترین تهدید برای ماست. توصیه ما به مسئولان این است که نترسند و نگران نباشند».