عصر امروز، پنجشنبه ۷ آبان، مزدوران تبهکار خامنه ای با ۸۰ موشک و با شدیدترین آتشباری به کمپ لیبرتی حمله کردند. بر اثر این اقدام جنایتکارانه تعداد زیادی از مجاهدان ساکن در کمپ به شهادت رسیدند و تعداد زیادی از ساکنان مجروح شدند. دهها محل استقرار ساکنان آتش گرفت و خسارات زیادی به کمپ وارده شد.

در اثر این حمله تعدادی مجاهدان خلق حسین ابریشمچی، اکبر علیدوست، حسن توفیق جو، حمیدرضا ایمنی، ابوطالب هاشمی، حمید دهقان، کیومرث یوسفی، حسین گندمی، فرشید ربیعی، حسن ابراهیمی، محمد علی میرزایی، منوچهر براتی، سهراب همایونفر، بهزاد میرشاهی، حسین اداوی، رجب قربانی، رضا وادیان، شریف ویسی، حسین سروآزاد، احمد مسچیان، جاسم قصیر، نیره ربیعی و جواد سالاری به شهادت رسیدند و حال تعدادی از مجروحان به شدت وخیم است.
با توجه به ابعاد این حمله جای تردیدی باقی نمی ماند که مزدوران سپاه قدس در هماهنگی با دولت عراق به این اقدام وحشیانه مبادرت ورزیده اند. خامنه ای در شرایطی فرمان چنین عمل دَدمنشانه را صادر کرده که به علت نوشیدن جام زهر هسته ای، درگیر بی سابقه ترین تنشها و درگیریها در ولایت اش است. او می خواهد هزینه عقب نشینی ذلیلانه اش را با سرکوب و اعدام و کشتار نیروهای مقاومت بپردازد.
سازمان چریکهای فدایی خلق ایران با محکوم کردن این بربریت آشکار، شهادت مجاهدان قهرمان و پایدار را به خانواده آنان، به سازمان مجاهدین خلق ایران و به همه آزادیخواهان تسلیت می گوید.
ما از جامعه جهانی و نهادهای مدافع حقوق بشر می خواهیم که این اقدام جنایتکارانه را محکوم کرده و تدابیر لازم و مکفی برای حفاظت از جان ساکنان لیبرتی اتخاذ کنند.


سازمان چریکهای فدایی خلق ایران
پنجشنبه ۷ آبان ۱۳۹۴ - ۲۹ اکتبر