Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

مردم به جان آمده اهواز در چهارمین روز تظاهرات اعتراضی بخاطر فاجعه آلودگی هوا و قطع مکرر آب و برق، امروز پنجشنبه در مقابل استانداری رژیم دست به تجمع زدند و علیه رژیم و کارگزاران چپاولگر آن در خوزستان شعار سر دادند . براساس آخرین گزارشات دریافتی این تظاهرات با تاریک شدن هوا همچنان ادامه داشته است.مردم بویژه زنان پلاکاردهایی با خود حمل می کنند که برروی آنها نوشته شده پایان دوره سکوت

گزارشات حاکی است که نیروهای سرکوبگر رژیم در وحشت از گسترش دامنه اعتراضات مردمی، و پیوستن مردم سایر شهرهای خوزستان به مردم معترض اهواز، راههای منتهی به شهر اهواز را مسدود کردند.


براساس این گزارشات، درگیریهای شدیدی بین مردم رامهرمز و شادگان با پاسداـران و نیروهای سرکوبگر رژیم صورت گرفته و مزدوران رژیم در وحشت از گسترش دامنه اعتراضات مردمی، راههای شیراز به اهواز را نیز بسته اند.


در رابطه با تظاهرات مردم اهواز و خوزستان، رئیس جمهور برگزیده مقاومت، ضمن درود به استمرار این تظاهرات شجاعانه، هموطنانمان در خوزستان به ویژه زنان و جوانان آزاده خوزستانی را به همبستگی و استمرار اعتراضات برحقشان فراخواند.


برق اهواز و چند شهر استان خوزستان از جمله آبادان، شادگان، حمیدیه و چند روستای دیگر مجددا قطع شد و مردم این شهرها در تاریکی مطلق بسر بردند. قطعی برق بدنبال بارش شدید باران و توفان ریزگردها صورت گرفت.