تظاهرات علیه اعدام های جمعی در ایران - دانمارک

روز شنبه ۱۶ مرداد ۹۵،‌ جمعی از ایرانیان آزاده و حامیان مقاومت در دانمارک در اعتراض به اعدام های جنایتکارانه جمعی توسط رژیم ضدبشری ولایت فقیه خامنه ای در ایران یک تظاهرات در مرکز شهر برگزار کردند.

شرکت کنندگان به محکومیت و کشاندن سران رژیم آخوندی به دادگاه های بین المللی برای جنایت علیه بشریت فراخوان دادند.

تظاهرات علیه اعدام های جمعی در ایران - دانمارک

تظاهرات علیه اعدام های جمعی در ایران - دانمارک

تظاهرات علیه اعدام های جمعی در ایران - دانمارک

تظاهرات علیه اعدام های جمعی در ایران - دانمارک

تظاهرات علیه اعدام های جمعی در ایران - دانمارک

تظاهرات علیه اعدام های جمعی در ایران - دانمارک