کانادا - تورنتو: تظاهرات در محکومیت موج اعدام ها در ایران - همبستگی با زندانیان سیاسی

جمعی از ایرانیان آزاده و هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران و حامیان مقاومت در تورنتوی کانادا با برگزاری یک تظاهرات در مرکز شهر، موج فزاینده اعدام ها و نقض وحشتناک حقوق بشر و سرکوب توسط رژیم ضدبشری  ولایت فقیه حاکم بر ایران را محکوم کردند.

شرکت کنندگان خواستار آزادی کلیه زندانیان سیاسی و محکوم کردن رژیم آخوندی از سوی جوامع و ارگانهای بین المللی شدند.

کانادا - تورنتو: تظاهرات در محکومیت موج اعدام ها در ایران - همبستگی با زندانیان سیاسی

کانادا - تورنتو: تظاهرات در محکومیت موج اعدام ها در ایران - همبستگی با زندانیان سیاسی

کانادا - تورنتو: تظاهرات در محکومیت موج اعدام ها در ایران - همبستگی با زندانیان سیاسی

کانادا - تورنتو: تظاهرات در محکومیت موج اعدام ها در ایران - همبستگی با زندانیان سیاسی

کانادا - تورنتو: تظاهرات در محکومیت موج اعدام ها در ایران - همبستگی با زندانیان سیاسی