بازتاب بین المللی تظاهرات نه به روحانی در پاریس

تظاهرات و راهپیمایی بزرگ نه به روحانی و رژیم ولایت فقیه در پاریس، در صحنه سیاسی و در رادیو تلویزیونها و مطبوعات فرانسه و هم چنینن در منطقه و کشورهای عربی و سایر نقاط جهان بازتابهای وسیعی داشت.

خبرگزاری فرانسه درگزارش خود از این تظاهرات گفت: تظاهرکنندگان روز پنجشنبه دیدار حسن روحانی از فرانسه را محکوم کردند. آنان در سرتاسر شهر، با تکان دادن پرچم های ایران به راهپیمایی 4 کیلومتری به سمت میدان انولید راهپیمایی کردند.
سخنرانان این تظاهرات یکی بعد از دیگری سابقه حقوق بشر روحانی و هم‌چنین حمایت رژیم ایران از بشار اسد را محکوم کردند. ژوزه بووه،درسخنرانی خود برای جمعیت گفت: ”حقوق بشر باید جلوتر از منافع تجاری قرار داده شود"

خبرگزاری فرانسه نوشت: مریم رجوی, رئیس جمهور شورای ملی مقاومت ایران در افشای ادعای میانه روی ازسوی روحانی گفت: ”روحانی به عنوان یک مقام ارشد برای 37 سال در دیکتاتوری مذهبی در ایران, در تمام جنایت این رژیم دخیل بوده و باید بخاطر جنایت علیه بشریت به دست عدالت سپرده شود».
خبرگزاری رویتر تصاویری از تظاهرات بزرگ مقاومت ایران در پاریس در اعتراض به سفر آخوند روحانی مخابره کرد و گفت: تظاهر کنندگان به موج اعدامها در ایران اعتراض کردند.
خبرگزاری آسو شیتدپرس نیز، تصاویری ازصحنه های تظاهرات علیه روحانی همزمان با حضور وی در پاریس را مخابره کرد.

تلویزیونهای فرانسه، ازجمله، کانال 1، ال ث ای، فرانس 24، کانال 3 فرانسه، بی اف ام تی وی، مرکز تلویزیونها ی ملی فرانسه، ای تله، گزارشهایی منتشر کردند و برخی از این تلویزیونها درچندین بخش خبری خود از تظاهرات اعتراضی ایرانیان گزارش دادند.

تلویزیون کانال 1 فرانسه در گزارش خود گفت: همزمان با سفر روحانی، تظاهر کنندگان نقض حقوق بشر و احکام اعدام را که در ایران اجراء میشود افشا کردند. تنها در سال 2014، بیش از 700 نفر توسط رژیم تهران اعدام شده اند.
تلویزیون فرانس 24 درچند برنامه خبری خود این تظاهرات را منعکس کرد و ازجمله گفت: دیدار روحانی برای مخالفان رژیم ایران شوک آور است. آنها به خیابان های پاریس آمدند تا نقض حقوق بشر در ایران ا افشاء کنند.
افشین علوی می گوید: بیش از 2200 نفر طی دو سال و نیم حکومت روحانی در ایران اعدام شده اند. این از 25 سال پیش یک رکورد است.

تلویزیونهای ال ث ای و ای تله و بی اف ام، از صحنه تظاهرات و راهپیمایی گزارشهای مستقیم پخش کردند.
رادیو های سراسری فرانسه، ازجمله فرانس انفو و رادیو ار ت ال، نیز اخبار این تظاهرات را به اطلاع شنوندگان فرانسوی و بین المللی خود و با شرکت کنندگان در تظاهرات مصاحبه کردند.

شبکه جهانی سی ان ان، تلویزیون سی ان اس نیوز، تلویزیون یورو نیوز در اتحادیه اروپا، کانالهای تلویزیونی خبرگزاریهای رویتر و آسوشیتد پرس و خبرگزاری فرانسه به مخابر تصاویر این تظاهرات پرداختند.
تلویزیون سی.ان.ان گفت: در حالی که روحانی مشغول ملاقات با همتای فرانسوی خود بود، در محل دیگری در پاریس تظاهرات اعتراضی علیه کارنامه حقوق‌بشر رژیم ایران برگزار شد.

هم چنین شبکه های اصلی تلویزیونی جهان عرب، از جمله، الجزیره و الجزیره مباشر، العربیه، العربیه الحدث، اسکای نیوز عربی، تلویزیون رافدین، تلویزیون مقاومت سوریه اورینت نیوز، تلویزیون اون تی وی مصر، تلویزیون الغد العربی درامارات، تلویزیون المستقبل در لبنان، الغَدْ اردن و المَجْدْ عربستان و تلویزیون التغییر شماری از این تلویزیونها هستند که گزارشهای آنها به دست ما رسیده است....

تلویزیون الجزیره درگزاش خود گفت: هزاران نفر در پاریس با برپایی تظاهراتی، به سفر حسن روحانی به فرانسه اعتراض کردند. تظاهر کنندگان با بلند کردن پلاکاردهایی به زبانهای فارسی و فرانسوی این سفر را محکوم کردند و از دولت فرانسه خواستار احترام گذاشتن به تعهداتش در زمینه حقوق‌بشر شدند. تظاهر کنندگان اعلام کردند رژیم ایران مرکز صدور تروریسم در جهان است. برخی از آنها خود را به چوبه‌های دار بسته بودند که اشاره‌یی به احکام اعدام است که در ایران اجرا می‌شود.

شماری از تلویزیونهای عربی، از جمله العربیه صحنه های تظاهرات و مصاحبه با تظاهرکنندگان را به طور مستقیم از پاریس گزارش می کردند ویاگزارشهای خبری آن را در اخبار ساعت به ساعت خود نقل کردند.
العربیه الحدث در گزارش مستقیم خود از تظاهرات نه به روحانی در پاریس گفت: بیانیه صادر شده از این تظاهرات به کاخ الیزه و به رئیس جمهور فرانسه آقای فرانسوآ اولاند رسیده است آنها با محکوم کردن این دیدار خواستار گشودن پرونده های حقوق بشر و پرونده اعدامهایی هستند که در دوران حسن روحانی افزایش یافته است.
همه این پرونده ها و همه این فراخوانها از سوی شخصیت های مختلف شرکت کننده در این تظاهرات مطرح شد .
از جمله آقای سید احمد غزالی نخست وزیر پیشین الجزایر، خانم رامایاد وزیر حقوق بشر پیشین فرانسه و شخصیت های بسیار مهمی که در این تظاهرات شرکت کردند و در پیشاپیش آن در خیابانهای پاریس حضور داشتند.
‌العربیه الحدث:‌۹۴۱۱۰۸

تلویزن العربیه در گزارش دیگری از تظاهرات ایرانیان در پاریس گفت:‌روحانی در حالی در الیزه با رئیس جمهور فرانسه دیدار کرد که تظاهرکنندگان این اقدام را شرم آور توصیف کردند: تظاهرکنندگان از فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه خواستار گشودن موضوع حقوق بشر با روحانی شدند.
تظاهرکنندگان در سخنرانی های خود از سرکوبی که مردم ایران در آن به سر می برند سخن گفتند. به ویژه از اعدامها که در دوران روحانی صورت گرفته است. تظاهرکنندگان گفتند این ننگ آور است که فرانسه از او استقبال می کند.
در این میان سخنران این تظاهرات میشل کیلو از اپوزیسیون سوریه حضور داشت که رژیم ایران را یک رژیم جنایتکار توصیف کرد که هزاران سوری را به قتل رسانده است.
العربیه:‌۹۴۱۱۰۸