همبستگی منتخبان فرانسوی با مقاومت ایران در برابر افراطی گری تحت نام اسلام

در روز یکشنبه ۴ بهمن ۹۴(۲۴ژانویه) جلسه یی در اور سور اواز در شمال پاریس، با حضور خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت و شخصیتهای سیاسی و منتخبان فرانسوی با عنوان «همبستگی منتخبین فرانسه با مقاومت ایران در برابر افراطی گری تحت نام اسلام» برگزار شد.

شخصیتهای سیاسی و شهرداران و منتخبان فرانسوی، که دراین جلسه شرکت داشتند و سخنرانی کردند، از جمله عبارت بودند از:
راما یاد، وزیر سابق حقوق بشر؛ دومینیک لوفور نماینده مجلس ملی؛ استاندار افتخاری ایو بونه، ژان پل ژاندون شهردار سرژی، برونو ماسه شهردار ویلیه آدام، کلو کریگیر شهردار آنیر سور اواز، خلید ال فرا، ژان پیر بکه شهردار پیشین اور سوراوآز، ژاک فیت شهردار سابق نوویل سوراوآز، ژیلبر مارساک شهردار پیشین ژویی لو موتیه، خانم سیلوی فاسیه شهردار پن، آرماند ژآکمن شهردار موسی لوویو، هروه توگوئه شهردار ویلپاریسی و سئواد آنسلو به نمایندگی از منتخبان استان سن اٍ مارن، دومینیک بایی شهردار ووژور، محمد شرفاوی، بوعلم بن خلوف، به نمایندگی از منتخبان استان سن دنی و ژاکی دومینی شهردار اورس.

جلسه شهرداران فرانسه در اور سور اواز با حضور مریم رجوی
دراین جلسه خانم رجوی در سخنرانی خود گفت: روحانی که در هنگام انتخابات ریاست جمهوری رژیم ادعا می‌کرد اعتدال خواهد آورد، چند روز دیگر با یک بیلان شوم به اروپا می‌آید: دو هزار اعدام، سرکوب اقلیتهای مذهبی، اعدام پی‌درپی زندانیان سیاسی، موشک‌باران لیبرتی، گسترش فقر و بیکاری و رکود در جامعه ایران، تشدید دخالتهای مرگبار در سوریه و عراق، جنگ‌افروزی در یمن، تروریسم در کویت و بحرین، تست موشکهای جدید و …
وی افزود:‌ برخی حامیان ملاها می گویند روحانی از این سیاستها جداست. اما روحانی خود را از این سیاستها‌ جدا نمی‌کند. او از اعدامها دفاع می‌کند، از دیکتاتوری بشار اسد حمایت می‌کند، برای گسترش موشکهای سپاه پاسداران تلاش می‌کند و همیشه مدافع تئوکراسی است.
مریم رجوی با ابراز انزجار از واقعه هولناک ۱۳نوامبر در فرانسه، گسترش داعش را از عواقب ویرانگر بنیادگرایی و تروریسم برخاسته از رژیم اخوندها و هم چنین سیاست سلطه جویی این رژیم در منطقه، دانست و گفت: وقتی ملاها به کمک رژیم‌های دست‌نشانده خود در عراق و سوریه مردم را سرکوب کردند، فرصت برای گسترش داعش فراهم شد.

جلسه شهرداران فرانسه در اور سور اواز با حضور مریم رجویدر این جلسه، چند قطعه موسیقی توسط استاد محمد شمس و حمیدرضا طاهر زاده از هنرمندان عضو شورای ملی مقاومت اجرا شد.