کمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد در ژنو در 14 دسامبر 2015 ( 23 آذر94) بیانیه شماره 13 خود درباره لیبرتی تحت عنوان بیانیه بروز شده پیرامون اجرای راه حل در مورد ساکنان مکان موقت عبور (لیبرتی) را منتشر کرد.

کمیساریا در این بیانیه حمله موشکی به لیبرتی را قویا محکوم کرد و به نقل از کمیسر عالی آنتونیو گوترز نوشت «من بسیار نگران صدماتی هستم که برکسانی که در کمپ لیبرتی زندگی می کنند وارد آمده است ...و شناسایی و مواخذه مسئولان این واقعه باید ادامه پیدا کند».
بیانیه تصریح میکند از سال 2011 تا اواخر 2015 حدود یک سوم ساکنان به خارج از عراق منتقل شده اند و این با همکاری و انعطاف ساکنان حاصل شد که علیرغم شرایط سخت از جمله حمله موشکی و جان باختن ۲۴ تن از آنها و مجروح شدن ده ها تن دیگر پروسه را ادامه دادند. کمیساریا می افزاید تعهد و تأمین عمدة هزینه های انتقال و مخارج زندگی افراد توسط ساکنان در این موفقیت نقش کانونی وحیاتی داشته است.
کمیساریا از دولت عراق میخواهد همه اقدامات لازم برای تضمین امنیت و بهزیستی ساکنان و دسترسی به درمان ضروری پزشکی به عمل بیاورد و به فراهم کردن اجناس و خدمات برای آنکه ساکنان بتوانند ترتیبات حفاظت خود را بدهند کمک کند.
متن بیانیه بشرح زیر است:

•    سال ۲۰۱۵ از زمانیکه جامعه بین المللی و دولت عراق در سال ۲۰۱۱ تلاشهایشان را برای پیدا کردن فرصت های انتقال برای ساکنان کمپ موقت ترانزیت حریه شروع کردند، شاهد بیشترین میزان انتقال از عراق دریک سال بود.

•    تا آخر سال ۲۰۱۵، بیش از ۱۱۰۰ تن از ساکنان به محل امن در کشور سوم منتقل شده اند. این عدد شامل بیش از یک سوم ساکنان ثبت شده نزد کمیساریای عالی پناهندگان می باشد. تا شروع سال ۲۰۱۶، انتظار می رود کمتر از ۱۹۷۰ تن از ساکنان درکمپ موقت ترانزیت باقیمانده باشند.

•    وضعیت انتقال در فعالترین ترین وضعیت خود از زمان شروع تلاش هاست. تقریبا نیمی از انتقال در نیمه دوم سال ۲۰۱۵ صورت گرفت. این نتایج با همکاری و انعطاف ساکنان لیبرتی بدست آمده که علیرغم شرایط سخت از جمله حمله موشکی ۲۹ اکتبر ۲۰۱۵ که منجر به جان باختن ۲۴ تن از ساکنان و مجروح شدن ده ها تن از آنان شد، پروسه انتقال را ادامه دادند.

•    کمیساریای عالی پناهندگان قویا این حمله موشکی را محکوم کرد و کمیسر عالی پناهندگان آنتونیو گوترز در این رابطه گفت «این انزجارآورترین عمل است و من بسیار نگران صدماتی هستم که برکسانی که در کمپ لیبرتی زندگی می کنند وارد آمده است. همه گونه تلاش برای بهبود مجروحان و شناسایی و مواخذه مسئولان این واقعه باید ادامه پیدا کند».

•    کمیساریای عالی پناهندگان عمیقا از اقدامات صورت گرفته برخی کشور ها برای انتقال ساکنان لیبرتی به یک وضعیت امن و سالم قدردانی می کند و کمک ویژه آلبانی به این تلاشهای انساندوستانه را شایسته توجه خاص میداند..آلبانی بیش از سه چهارم ساکنانی را که منتقل شده اند، پذیرفته است. تلاش های آلبانی کمک شایانی به تلاش های بین المللی برای پیدا کردن راه حل هایی برای ساکنان لیبرتی کرده است.


•    تعهد ساکنان به پذیرش بیشترین بخش هزینه مربوط به انتقال به آلبانی نقش محوری در این موفقیت داشته است. این تعهد یعنی پذیرش هزینه سفر و هزینه زندگی برای اجرای راه حلی که برای این گروه در جریان می باشد، حیاتی است.

•    کمیساریا بطور اضطراری فراخوان خود به کشورها برای یافتن راه هایی جهت ارائه راه حل دراز مدت برای ساکنان لیبرتی را تکرار می کند. این فراخوان باید در پرتو حملات احتمالی بیشتر به کمپ لیبرتی در نظر گرفته شود. علاوه بر حمله اکتبر ۲۰۱۵، ساکنان هم در کمپ لیبرتی و هم در کمپ اشرف هدف چندین حمله موشکی بوده اند که آنها نیز به جان باختن و مجروح شدن ساکنان منجر شده است. این حملات، مضافا برمنازعه جاری در عراق، ساکنان لیبرتی را بطور قابل توجهی در معرض ریسکهای امنیتی قرار می دهد. این امر بر ضرورت اقدام سریع و عملی کشورها برای تضمین اینکه ساکنان به یک محل امن و سالم منتقل شوند، تاکید میکند.

•    کمیساریای عالی پناهندگان ملل متحدبه فراخواندن دولت عراق برای انجام همه اقدامات لازم برای تضمین امنیت و بهزیستی ساکنان لیبرتی ادامه می دهد. از جمله تضمین دسترسی به درمان ضروری پزشکی و کمک به فراهم کردن اجناس و خدمات برای آنکه ساکنان را قادر سازد ترتیبات حفاظت خود را به عمل بیاورند.

•    کمیساریا با یادآوری یادداشت تفاهم بین دولت عراق و سازمان ملل بویژه برسمیت می شناسد که ساکنان از اصل نان رفولمان ( عدم استرداد) برخوردارند.