فوری: حمله موشکی به کمپ لیبرتی در عراق - اطلاعیه شماره ۶

رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران، خانم مریم رجوی حمله موشکی سنگین به لیبرتی را به شدت محکوم کرد و گفت: بطور رسمی و حقوقی، دولت عراق و سازمان ملل که با امضای یک یاداشت تفاهم از پایان سال ۲۰۱۱ تا کنون چیزی تحت عنوان تی تی ال ساخته اند، باید پاسخگو باشند. اما به نظر ما، مانند ۶ حمام خون قبلی در اشرف و لیبرتی، عوامل رژیم ایران در حکومت عراق مسئولیت حمله را برعهده دارند و ایالات متحده و سازمان ملل هم بخوبی بر این حقیقت آگاهی و اشراف دارند.

خانم رجوی افزود: ما از قبل پیوسته در این باره هشدار داده بودیم و اخیرا هم ۲۶ نماینده کنگره آمریکا و ۳۲ شخصیت برجسته سیاسی و نظامی آمریکایی و هم چنین ۷۰ نماینده پارلمان فرانسه در این زمینه به دولت آمریکا، ملل متحد و اتحادیه اروپا نسبت به مسئولیتشان دراین زمینه هشدار داده بودند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
7 آبان 1394(29اکتبر2015)

 


اطلاعیه شماره1

فوری: حمله و آتشباری بسیار سنگین به کمپ لیبرتی در عراق

کمپ لیبرتی از ساعت 19و 40دقیقه به وقت محلی، تحت شدیدترین حملات و آتشباری بسیار سنگین قرار گرفته است.
در حال حاضر، برق و کلیه ارتباطات قطع است.
خبرهای تکمیلی به محض دریافت به اطلاع عموم خواهد رسید.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
7 آبان 1394(29اکتبر2015)فوری: حمله موشکی به کمپ لیبرتی در عراق
اطلاعیه شماره 2
حمله سنگین به لیبرتی که ساعت 19و 40دقیقه به وقت محلی(بغداد) صورت گرفت، طبق خبرهای اولیه میزان خسارت و آتش سوزی بسیار زیاد است اما به خاطر تاریکی شب تعداد شهدا و مجروحان مشخص نیست.
تعداد زیادی از بنگالها آتش گرفته و مجاهدین با هرآنچه در توان دارند مشغول خاموش کردن آتشها هستند.
طبق خبرهای اولیه میزان خسارت و آتش سوزی بسیار زیاد است اما هنوز بخاطر تاریکی شب خبری از تعداد شهدا و مجروحان دریافت نکرده ایم.
تعداد زیادی از بنگالها آتش گرفته و مجاهدین با هرآنچه در توان دارند مشغول خاموش کردن آتش ها هستند
اسامی تعدادی از شهیدان که تا کنون دریافت کرده ایم به شرح زیر است مجاهدان خلق:
مهدی توکل،بهزاد میرشاهی، حسن اداوی، رجب قربانی، رضا وادیان، شریف ویسی، حسین سروآزاد، احمد مسچیان، جاسم قصیر، نیره ربیعی، فرشید ربیعی، حسن ابراهیمی، محمدعلی میرزایی، منوچهر براتی

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
7 آبان 1394(29اکتبر2015)


فوری: حمله موشکی به کمپ لیبرتی در عراق
اطلاعیه شماره 3
طبق اطلاعاتی که هم اکنون به دست مارسید، بیش از 80 موشک از انواع مختلف به لیبرتی اصابت کرده است که حفره هایی به عمق دو متر و قطر سه ونیم متر دراثر اصابت شماری از موشکها ایجاد شده است.
شدت انفجار ها به حدیست که بسیاری از بنگالها متلاشی و بسیاری از تیوالهای حفاظتی سیمانی فروافتاده یا درهم شکسته است.
دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
7 آبان 1394(29اکتبر2015)فوری: حمله موشکی به کمپ لیبرتی در عراق
اطلاعیه شماره 4
موشکهای 122میلیمتری کاتیوشا وهم چنین موشکهایی که از روی مدل موشکهای ان بی 24 روسی ساخته شده و رژیم بر آن نام فلق گذاشته است، در شمار موشکهای شلیک شده امشب به لیبرتی هستند.
تعدادی دیگر از شهیدان حمله موشکی به لیبرتی عبارتند، مجاهدان خلق، ابوطالب هاشمی، حمید دهقان، کیومرث یوسفی، حسین گندمی
چهره دوتن از شهیدان براثر اصابت موشک هنوز شناسایی نشده است.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
7 آبان 1394(29اکتبر2015)

فوری: حمله موشکی به کمپ لیبرتی در عراق
اطلاعیه شماره 5
مجاهد خلق حسین ابریشمچی، از برجسته ترین فرماندهان ارتش آزدایبخش و مسؤلان سازمان مجاهدین خلق ایران، و عضو شورای ملی مقاومت، درشمار شهیدان حمله به لیبرتی است.
شمار شهیدان تاکنون به 20تن رسیده و 22تن از مجروحان نیز به بیمارستان در بغداد منتقل شده اند.
دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
7 آبان 1394(29اکتبر2015)