مریم رجوی به مردم دلیر مهاباد که با خیزش خود درس جانانه‌ای به رژیم و مأموران اطلاعاتش دادند، درود فرستاد

به دنبال خیزش قهرمانانه مردم مهاباد در اعتراض به جان باختن فریناز خسروی یک دختر 26 ساله در مقابله با تعرض یک مأمور اطلاعات، خانم مریم رجوی، به روان این زن دلیر و پرافتخار درود فرستاد و عمیق‌ترین تسلیت‌ها و همدردی‌هایش را به خانواده او ابراز کرد.

وی از مردم مهاباد به خاطر این حرکت اعتراضی تقدیر کرد و از عموم  مردم و جوانان خواست به حمایت از آنان قیام کنند.
خانم رجوی گفت: رژیم زن‌ستیز آخوندی با همه مزدوران و مأموران فاسدش، در مقابل عزم زنان و مردان ایران به‌شدت ناتوان است و از آنان می‌هراسد.
وی از زنان و جوانان ایران خواست تا در مقابل تعرضات ایادی رژیم، به‌ویژه علیه زنان و دختران شریف میهنمان به اعتراض برخیزند و اجازه ندهند که عرض و ناموس و جان‌های جوانان ایران این‌چنین قربانی جنایت‌های این رژیم شود.
خانم رجوی با درود بر شهیدان کردستان، برای مجروحان این درگیری آرزوی سلامتی کرد و از عموم مردم خواست تا به یاری  آنان بشتابند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
18 اردیبهشت 1394 (8 مه 2015)