تظاهرات ایرانیان آزاده و راهپیمایی به مناسبت روز جهانی علیه اعدام در برلین

2021-10-11 21:36:00

دومین روز تظاهرات سراسری ایرانیان آزاده علیه اعدام به‌مناسبت روز جهانی علیه اعدام

2021-10-09 13:06:00

تظاهرات سراسری ایرانیان آزاده در کشورهای مختلف جهان به‌مناسبت روز جهانی علیه اعدام

2021-10-08 14:22:00

تظاهرات بستگان مجاهدین قتل‌عام ۶۷ در استکهلم ـ فراخوان به محاکمه سران رژیم آخوندی

2021-10-07 21:00:00

تظاهرات ایرانیان آزاده در کشورهای مختلف- فراخوان برای محاکمه رئیسی جلاد

2021-10-04 06:17:00

گرامیداشت شهیدان و سربداران ۶۷ و شهید بزرگ حقوق بشر دکتر کاظم رجوی در استکهلم

2021-10-02 05:25:00

سوئد- تظاهرات علیه جلاد رئیسی رئیس جمهور قاتلان

2021-09-26 14:23:38

تظاهرات ایرانیان آزاده در اتاوا - فراخوان برای محاکمه رئیسی جلاد رئیس‌جمهور قاتلان

2021-09-26 11:01:00

تظاهرات در هلند - فراخوان برای محاکمه رئیسی دژخیم رئیس‌جمهور قاتلان

2021-09-25 13:39:00

کارزار جهانی تظاهرات علیه رئیسی جلاد در دانمارک

2021-09-25 07:54:12

تظاهرات ایرانیان آزاده در برلین و کلن - محکومیت رئیسی جلاد رئیس‌جمهور قاتلان

2021-09-24 16:26:00

تظاهرات ایرانیان آزاده و بستگان شهیدان قتل‌عام به جرم ارتکاب نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت

2021-09-19 20:25:00

سوئد - فراخوان برای محاکمه سرجلاد ابراهیم رئیسی

2021-09-19 16:37:00

تظاهرات ایرانیان آزاده در وین همزمان با اجلاس شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی

2021-09-17 06:25:00

ژنو- تظاهرات ایرانیان آزاده - کارزار جهانی جنبش دادخواهی قتل‌عام زندانیان مجاهد

2021-09-14 13:02:00

سوئد - تظاهرات ایرانیان آزاده در حمایت از جنبش دادخواهی قتل‌عام زندانیان مجاهد در تابستان۶۷

2021-09-12 08:41:30

اتاوا - تظاهرات ایرانیان آزاده - کارزار جهانی جنبش دادخواهی قتل‌عام زندانیان مجاهد

2021-09-12 08:25:00

گرامیداشت پنجاه و هفتمین سالگرد تاسیس سازمان مجاهدین خلق ایران در نروژ

2021-09-11 09:23:00

تظاهرات ایرانیان آزاده در استکهلم در اعتراض به قتل‌عام زندانیان سیاسی مجاهد درتابستان۶۷

2021-09-09 21:44:00

کارزار جنبش‌دادخواهی قتل‌عام زندانیان مجاهد در تابستان ۶۷ در یوتوبری

2021-09-05 08:33:00

Page 1 of 301, showing 20 record(s) out of 6,005 total