سخنرانی خانم مریم رجوی در اجلاس جهانی ایران آزاد به‌سوی یک ایران آزاد

سخنرانی خانم مریم رجوی در دومین روز اجلاس جهانی ایران آزاد ۲۰۲۴

سخنرانی خانم مریم رجوی در سومین روز اجلاس جهانی ایران آزاد ۲۰۲۴

اجلاس بین‌المللی روز جهانی زن در پاریس و حضور شخصیت‌های سیاسی زن از ۲۸کشور جهان - سخنرانی خانم مریم رجوی

نیویورک - تظاهرات ایرانیان آزاده علیه حضور رئیسی جلاد در برابر مقر ملل متحد - ۲۸شهریور

سخنرانی خانم مریم رجوی در کنفرانس قیام ایران، نقش جوانان و زنان و چشم‌انداز جمهوری دموکراتیک

کنفرانس در پارلمان انگلستان با حضور نمایندگان از دو مجلس - ایران یکسال بعداز شروع قیام به سوی جمهوری دموکراتیک

ایتالیا - حضور گسترده ایرانیان آزاده با شعارهای مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر در استقبال از حضور خانم مریم رجوی

تظاهرات و راهپیمایی ایرانیان آزاده در بروکسل - سخنرانیهای ابوالقاسم رضایی، گیسو شاکری و دلارام دشتی

دومین روز آکسیون ایرانیان آزاده در مونیخ با شعار نه شاه نه شیخ، پیش به‌سوی جمهوری دموکراتیک

تظاهرات و راهپیمایی در مونیخ، همزمان با کنفرانس امنیتی مونیخ نه شاه، نه شیخ پیش به‌سوی جمهوری دموکراتیک

تظاهرات بزرگ مقاومت ایران در مونیخ _ نه شاه، نه شیخ ـ پیش بسوی جمهوری دموکراتیک

تورنتو - کانادا، راهپیمایی هموطنان و یاران شورشگر در دمای ۷ درجه زیرصفر با شعارهای مرگ بر ستمگر چه شاه باشه، چه رهبرودموکراسی آزادی با مریم رجوی

واشنگتن - تظاهرات ایرانیان آزاده و حامیان مقاومت ایران در همبستگی با قیام سراسری مردم ایران

تظاهرات یاران شورشگر و هواداران مجاهدین در واشنگتن، ونکوور، تورنتو، اسلو، یوتوبوری، دالاس، هایدلبرگ، وین، زوریخ - محکومیت اعدام محسن شکاری و مجیدرضا رهنورد

لاهه - مقابل پارلمان هلند بزرگداشت شهیدان قیام با حضور ژان اپینگ نماینده پارلمان

واشینگتن - مقابل کنگره آمریکا، بزرگداشت شهیدان قیام سراسری

واشینگتن مقابل کنگره آمریکا و اسلو مقابل پارلمان نروژ - تظاهرات یاران شورشگر در حمایت از قیام سراسری مردم ایران

تظاهرات ایرانیان آزاده در لندن، مونیخ و رم در حمایت از قیام سراسری مردم ایران با شعار «مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر»

تظاهرات ایرانیان‌آزاده، یاران شورشگر در واشینگتن، تورنتو، رم و بخارست ـ همبستگی با قیام سراسری مردم ایران، فراخوان به محاکمه رئیسی به جرم نسل کشی و جنایت علیه بشریت

Page 1 of 307, showing 20 record(s) out of 6,126 total