مالمو- سوئد- همبستگی ایرانیان آزاده با هموطنان سیل زده

 

تجمع همبستگی جمعی از ایرانیان آزاده در مالمو با هموطنان مصیبت زده در فاجعه سیل در سراسر ایران

محکوم کردن رژیم ضدبشری آخوندی و سپاه جهل و جنایت پاسداران بعنوان عوامل اصلی فجایع طبیعی در ایران

 

مالمو- سوئد- همبستگی ایرانیان آزاده با هموطنان سیل زده