Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to TwitterInstagram

جمعی از حامیان مقاومت در یوتوبری در سوئد روز شنبه ۱۱ شهریور در همبستگی و حمایت از زندانیان سیاسی در اعتصاب در زندان گوهردشت کرج یک تجمع در مرکز شهر برگزار کردند.

شرکت کنندگان ضمن فراخوان به آزادی زندانیان سیاسی از جنبش بین المللی دادخواهی قتل عام شهیدان ۶۷ حمایت کرده و خواستار محاکمه عاملان و آمران جنایت علیه بشریت توسط سران رژیم آخوندی در محاکم بین المللی شدند.

همبستگی و حمایت از زندانیان سیاسی اعتصابی در زندان گوهردشت در سوئد

همبستگی و حمایت از زندانیان سیاسی اعتصابی در زندان گوهردشت در سوئد

همبستگی و حمایت از زندانیان سیاسی اعتصابی در زندان گوهردشت در سوئد