نماینده عالی اتحادیه اروپا فدریکا موگرینی فردا در مراسم تحلیف دولت ایران شرکت خواهد کرد.

یک حضور رنج آور، مگر نمی بیند که با حقوق بشر و ارزشهای اروپایی در آن کشور چگونه برخورد می شود.

آیا فرصتی نیست تا این به اصطلاح مدره ها را در برابر مسئولیت خودشان قرار دهید.
بنابر اطلاعات، نماینده عالی اتحادیه اروپا فدریکا موگرینی در مراسم تحلیف دولت دوم روحانی شرکت خواهد کرد.
نماینده عالی موگرینی، خوب است به یاد داشته باشد که جزء اولین نفراتی بود که پیروزی به اصطلاح روحانی مدره، بعد از انتخابات به اصطلاح دمکراتیک در ۱۹ مه گذشته را تبریک گفت و حامی بزرگ ایران به پیروی از تعهدات برجام.
اما موضوع اساسی فقط هسته ای نیست. با یک فشار کوچک به حافظه میتوان یادآوری کرد نقش بعضی از اعضای دولت اول روحانی در قتل عام وحشیانه ۳۰ هزار زندانی سیاسی در سال ۱۹۸۸ یعنی وزیر دادگستری مصطفی پورمحمدی. منتظر هستیم ببینم کدام مدره های دیگر در دولت دوم روحانی حضور خواهند داشت.
ولی شرم آور تر بردن سلامهای اتحادیه اروپا از موضعی که دارد به یک رژیمی که بی وقفه حقوق بشر را نقض میکند. ارقام خیلی روشن سخن میگویند، اعدامها در دوره اول روحانی بیش از ۳ هزار نفر بوده است که تعداد قابل توجهی در ملاء عام صورت گرفته است. در ۶ ماهه اول سال ۲۰۱۷، ۳۴۰ اعدام و بیش از ۱۰۰ نفر تنها در ماه ژوئیه.
به این صحنه به اندازه کافی ناراحت کننده، بایستی وضعیت اسفبار زنان و سرکوب مستمر اقلیتهای قومی و مذهبی را اضافه کرد.
اکنون زمان آن است که تهران را در مقابل مسئؤلیتهای گذشته و حال او قرار داد. در اروپا این ضرورت با رساندن این خواسته به گوش سیاستمداران شروع شده و آمار و ارقام اینرا نشان می دهد بعنوان نمونه صدها نماینده پارلمان از سراسر اروپا آنرا دریافته اند.

لازم است بویژه یادآوری کنم که ۳۲۰ تن از نمایندگان پارلمان ایتالیا (اکثریت) از همه نیروهای سیاسی طی فراخوانی از دولت ایتالیا خواستند که قتل عام سال ۱۹۸۸ را رسما محکوم نموده و رابطه با تهران را در هر سطحی مشروط به توقف واقعی اعدامها بکند.

دیدار نماینده عالی موگرینی بایستی با این هدف و سمت و سو باشد، با صدای بلند و با یک قاطعیت از تهران و از رئیس جمهور به اصطلاح مدره اش بخواهد که بطور کامل اصول جهان شمول حقوق بشر را برای پیوستن به جامعه جهانی بپذیرد و به توافقات بین المللی که ایران هم امضا کرده پایبند باشد.

اینتراپرندنته l’intraprendente روزنامه افکار شمال
۴ اوت ۲۰۱۷
به قلم جولیو ماریا ترتزی