صالح القلاب  وزیر پیشین تبلیغات و فرهنگ اردن تصریح کرد:‌ چشم انداز فروپاشی رژیم آخوندی نزدیک است.

در مقاله صالح القلاب در روزنامه الشرق الاوسط آمده است: ... سرعت بخشیدن به فروپاشی رژیم ایران که بیش از آنکه فشاری بر منطقه عربی باشد باری بر دوش مردم ایران است، اخراج این رژیم اشغالگر از عراق، سوریه و همچنین لبنان و یمن را طلب می کند. ما باید با امریکا و برخی از کشور های غربی که رژیم ایران را یک حکومت تروریستی می دانند، همکاری کنیم.
بارها گفته ایم برای سرعت بخشیدن به فروپاشی رژیم آخوندی و کنار رفتن آن باید نیروهای اپوزیسیون که ”مجاهدین خلق“ ستون فقرات و نیروی اصلی ان هستند در یک جبهه مقاومت واحد و متحد بر اساس یک برنامه حداقل جمع شوند. همه می دانند که ”مجاهدین“ در گردهمایی اخیر خود برای برپایی چنین جبهه ای که باید همه سازمان ها و نیروها و گروه های ملی مثل عرب ها، کردها، بلوچ ها، بختیاری ها، آذری ها و سایرین را شامل شود، اعلام آمادگی کردند.

تنها هدف همه سازمان ها و گروه های اپوزیسیون باید سرنگون کردن این رژیم ارتجاعی و مستبد باشد که مردم بزرگ ایران را با همه نژادها و وابستگی های دینی و مذهبی شان در غارهای متعفن تاریخ نگه داشته است. برپایی یک دولت کثرت گرا و دمکراتیک و مساوات برای همه ایرانیان با هر وابستگی ملی، دینی و مذهبی برنامه این اپوزیسیون است.
وزیر پیشین تبلیغات اردن افزود:‌ رژیم ایران در حال حاضر درگیر سه جنگ مهلک است جنگ در عراق، جنگ در سوریه و جنگ در یمن. ارزش ریال دچار همان سقوطی شده است که ارزش روبل در آستانه فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی با آن روبرو بود.