تام ریچ اولین وزیر امنیت ملی آمریکا می گوید غرب نباید اشتباه گذشته یعنی دل بستن به عناصر مدره در درون رژیم ایران را تکرار کند.

باید از اپوزیسیون این رژیم یعنی شورای ملی مقاومت حمایت کرد.

مردم ایران همواره روحانی را یک عامل کهنه کار درونی رژیم دانسته اند که در هنگام قتل عام ۳۰ هزار زندانی سیاسی در تابستان ۱۹۸۸ که بسیاریشان از اعضای اپوزیسیون اصلی مجاهدین خلق بودند، یک مقام بلندپایه امنیتی بود...

به نظر می‌رسد حمایت از سازمانهای اپوزیسیون همچون شورای ملی مقاومت ایران و سازمان مجاهدین خلق در حال بالا رفتن است.

تام ریچ اولین وزیر امنیت داخلی آمریکا به گردهمایی بزرگ مقاومت ایران در پاریس و حضور نمایندگان هر دو حزب دموکرات و جمهوریخواه آمریکا اشاره کرد.

وی به حضور بیش از ۱۰۰ هزار نفر در این گردهمایی و پخش مستقیم آن برای میلیونها ایرانی پرداخت و گفت:‌ حمایت از مجاهدین خلق در داخل ایران در شرایطی است که ممکن است با مجازات مرگ توسط رژیم ایران تلافی شود. همچنان که در قتل عام وحشیانه سال ۱۹۸۸ این چنین شد. باوجود چنین ریسک و تهدیدی حمایت از مجاهدین خود گویای بسیاری چیزهاست. همینطور باید به ما بگوید که چقدر این رژیم شکننده است و جامعه جهانی چقدر می تواند تغییر دمکراتیک در ایران را با حمایت از آلترناتیو دمکراتیک این رژیم تشجیع کند.

تام ریچ افزود:‌ بارها و بارها آمریکا و متحدانش مشتری بحث مدره ها در برابر سخت سرها شده اند در حالی که هر بار اثبات شده چنین مدره هایی وجود ندارند. بگذارید این بار کار را درست انجام دهیم.
فوربز ۱۶ تیر ۹۶