خامنه ای از تحولات منطقه نگران است. این تحولات برای او مانند یک کابوس است.

یک نگرانی جدی خامنه ای مربوط به عراق است. حسن هاشمیان تحلیگر سیاسی از واشنگتن در مصاحبه با تلوزیون اسکای نیوز در این باره توضیح می دهد:
 
ما بخوبی می دانیم خامنه ای همیشه با اوهام و هذیان گویی و کلمات نگران کننده از وضعیت موجود و سیاست رژیم ایران و سپاه پاسداران سخن می‌گوید.

خامنه ای در مدت اخیر با کابوسهای مختلف مواجه بوده از جمله کابوس سیاست جدید امریکا در منطقه و فعالیتها در داخل تهران و همچنین تغییراتی که در عراق در حال وقوع است.

در عراق فشارهای شدیدی از سوی شبه نظامیان و عناصر ولایت فقیه و کسانی که اوامر ولایت فقیه را اجرا میکنند روی دولت عراق است.
اگر تغییراتی در عراق صورت بگیرد و تعادل تغییر کند، رژیم ایران مرکز ثقل بسیار مهمی را در منطقه از دست میدهد. زیرا مجموعه ای از سیاستها را بر این مرکز ثقل که عراق باشد، بنا کرده است.
در عراق، مرحله بعد از داعش بسیار مهم است. شما میدانید که نوری مالکی به دستور قاسم سلیمانی و دستورات علی خامنه ای داعش را به موصل آورد.

ولی فقیه و گروههای وابسته به او در عراق، از طریق داعش توانستند شبه نظامیان وابسته به خودشان را به دولت عراق تحمیل کنند. آنها دولت عراق را برای عراق نمیخواهند. آنها استقلال این دولت را به رسمیت نمیشناسند. بنابراین دولت عراق در برابر شبه نظامیان سر خم میکند.

وقتی که در عراق داعش برچیده شود، فلسفه وجودی شبه نظامیان و برگه های فشار بر دولت عراق هم باید برچیده شود. این مایه نگرانی خامنه ای است و علت هذیان گوییهای آن است.

کن بلک ول سفیر پیشین آمریکا در کمیسیون حقوق‌بشر ملل متحد نیز گفته است:‌ تغییر رژیم در ایران قابل دسترس است، در ایران برخلاف سایر کشورهای خاورمیانه، اپوزیسیون در قالب شورای ملی مقاومت ایران، سازمانیافته است
اسکای نیوز ۲  تیر ۹۶