فری بیکن: تشدید تحریمها و اقدامات فراتر آمریکا برای مقابله با برنامه موشکی رژیم ایران

واشنگتن فری بیکن نوشت: به گفته مقامات ارشد وزارت خارجه آمریکا، تحریم ها علیه رژیم ایران به تنهایی برای متوقف کردن برنامه موشک بالستیک غیر قانونی این رژیم کافی نیست، آنها گفتند بسته تحریمهای جدید که رژیم ایران را هدف قرار داده توسعه موشکی این رژیم را متوقف نمی کند.

یک مقام ارشد وزارت خارجه به فری بیکن گفت: «ما در حال حاضر درگیر اقداماتی برای کاستن و ممانعت از پیشرفت برنامه موشکی بالستیکی رژیم ایران هستیم. اقداماتی که تنها تحریمها را شامل نمی‌شوند. این تلاش های جداگانه آمریکا را برای ممنوعیت ارسال سلاح و سایر اقلام به رژیم ایران را برجسته کرده است. این شامل تلاشهای سازمان ملل برای مشخص کردن فعالیتهای غیرقانونی این رژیم نیز می‌شود».
واشینگتن فری‌بیکن افزود: دولت ترامپ اوایل این ماه بسته تحریمهای بزرگی را علیه رژیم ایران، سوریه و کره شمالی به خاطر انتقال مواد و فن آوری غیر قانونی اعلام کرده است.
سایت واشنگتن فری بیکن۱۱/۱/۹۶