یورونیوز - هشدار و نگرانی رئیس بانک مرکزی اروپا

به گزارش یورو نیوز: رئیس بانک مرکزی اروپا نسبت به تعدیل ساز و کارهای نظارتی بخش مالی هشدار داد. نگرانی او از چیست؟
ماریو دراگی Mario Draghi، رئیس بانک مرکزی اروپا در مقابل کمیسیون اقتصادی پارلمان اروپا از سیاستهای نهاد تحت امرش دفاع کرد و نسبت به تعدیل سازی و کارهای نظارتی بخش مالی و بانکی هشدار داد.

وی مخالفت خود را با سیاستهای جدید اقتصادی در آمریکا اعلام کرد. رئیس جمهور جدید آمریکا روز جمعه دستور تجدید نظر در ساز و کارهای نظارتی بخش مالی این کشور را امضاء کرده بود.
رئیس بانک مرکزی اروپا گفت: «این موضوع که شاهد خطر قابل توجهی برای ثبات بخش مالی نیستیم به عملکرد مثبت قانونگذاران، نهادهای ناظر و تنظیم کنندگان از زمان آغاز بحران اقتصادی برمی گردد».
ماریو دراگی این اتهام را که بانک های مرکزی در اروپا بصورت مصنوعی در واحد پولی دستکاری کرده و ارزش آن را پایین آورده اند رد کرد.
وی گفت: « ابتدا باید گفت ما در واحد پولی دستکاری نمی کنیم. دوم اینکه سیاست های پولی که اعمال می کنیم منعکس کننده وضعیت اقتصادی حوزه پولی یورو و آمریکا است»
ماریو دراگی اعتقاد دارد بازگشتن به شرایط پیش از بحران اقتصادی با ساز و کارهای کنترلی آن زمان، بسیار نگران کننده خواهد بود.