رژیم رو به زوال آخوندی در آشفتگی اوضاع داخلی و بین المللی اش هر روز جعبه های سیاه متعددی که سند جنایات این رژیم داعشی هستند را به مردم ایران و جهان عرضه کرده و مستمرهم برتعدادشان میافزاید.

البته این رژیم نیز مانند همه دیکتاتورها تا آخرین روزهای حضورش در قدرت و تا لحظه فرارسیدن سرنگونی اش به دست مردم و مقاومت سترگشان، به این روند جنایتکارانه ادامه خواهد داد.
و اما اخرین جعبه سیاه بعد از سرنگون کردن هواپیمای اوکراینی جعبه سیاه ویروس کرونا یا بیماری«covid ۱۹»است که این روزها بد جوری یقه خامنه ای و دار و دسته اش را گرفته است و رها نمیکند.
البته بعد از ۴۰ سال حکومت ننگینش دیگر بر همه روشن است که رژیم داعشی مافیایی ملاها در مواجه با مشکلاتش بشدت ناتوان است و از سویی نیز روش برخوردش با معضلات کمرشکنی که با آن مواجه است، یکسان و فاقد هر گونه قدرت مانور خاص نسبت به انها ست و این بدان معنا است که به علت رو شدن انواع خدعه و نیرنگهای کثیف ۴۰ ساله اش دیگر زمین گیر شده و قدرت مانورش را بکلی از دست داده است.
اما ریشه این زمین گیر شدن و ازدست دادن هرگونه قدرت محرکه اش را میتوان در بی اثر شدن سیاست تحمیق توده ها بوسیله دروغ و نیرنگ رذیلانه مستمروازسوی دیگر قطع دلارهای نفتی و مردود شدن سیاست مماشات، که در واقع دستگاه تنفس مصنوعی ملا ها بود، فرض کرد.
و اما این روزها نیز در مورد فاجعه شیوع ویروس کرونا پس از بیش از ۳ هفته مخفی کاری و بی توجهی آخوندها همان مسیری را در پیش گرفته اند که در مورد ساقط کردن عمدی هواپیمای اوکراینی طی کردند. یعنی ابتدا با هزار دروغ و تهدید و انکار آغاز و وقتی جهانیان با دلیل و مدرک و فیلم، عمق فاجعه را افشا کردند، به ناچار پاسدار جعفری را به صحنه فرستادند تا بخش کوچکی از این جعبه سیاه جنایت کشتار۱۷۶انسان بی گناه، پرده برداری کرده و تحت فشار حداکثری، سخنانی که هم دروغ و هم حقیقت ناچیزی در ان نهفته است را بزبان آورد هر چند که آنچه پاسدار جعفری گفت بسیار مورد نقد همگان قرار گرفته و من در اینجا به ان نمیپردازم.
 اما در فاجعه اخیر این روزها، بازهم ابتدا معاون وزارت بهداشت را به صحنه فرستاد تا جناب معاون وزیر بهداشت در مصاحبه تلویزیونی اش ضمن تکرار چندین باره کلمه "خوشبختانه" و فرار از بکار بردن حتی یکبار کلمه "متاسفانه"، با تظاهر به در کنترل بودن فاجعه ویروس کرونا با دروغگویی آشکار، مخفی کاری و فساد نهادینه در سیستم را "خوشبحتانه." بفال نیک گرفته و بجای اعلام حقایق این فاجعه و تعیین تکلیف وضعیت موجود، ابتدا اظهار خوشحالی کرد که توانسته اند وجود عفونتی ویروسی را از مردم و جهان مخفی کرده و آنگاه بدون هیچ توضیح علمی که شروع سرایت این ویروس شوم در ایران چه تاریخی بوده است؟ و پس از طی دوران مخفی بیماری، شروع حاد آن و ورود به مرحله بحرانی، بیماری کرونا که تا امروز توانسته جان تعدادی را بگیرد، زمانی حدود ۳ تا ۴ هفته میتواند طی کند.، چرا بازهم در اطلاع رسانی به مردم کوتاهی کرده اند؟.
وی مجددا ابراز "خوشبختی" کرده که این قربانیان بی کفایتی رژیمشان از قبل مردنی بودن و ویروس مذبور لطف کرده انها را از عذاب دنیوی خلاص و برحمت ایزدی فرستاده. البته ناگفته نماند که در فردای این مصاحبه خود این جناب معاون با تست مثبت کرونا روانه بیمارستان و قرنطینه شد!.
 براستی که تنها یک حکومت غیر مسئول ارتجاعی – آخوندی میتواند در مورد فاجعه کشتار مردم ایران به وسیله این بیماری خطرناک، اینگونه استدلال کند و بس.
 من اینجا مقایسه واکنش رییس سازمان هواپیمایی رژیم در مورد ساقط کردن هواپیمای اوکراینی و توضیحات پاسدار جعفری با پاسخ این عامل رژیم دربه اصطلاح وزارت بهداشت کشور را بعهده خواننده میگذارم.
اما درمورد ویروس کرونا یا بیماری COVID۱۹ وعملکرد مجرمانه این رژیم داعشی مافیایی در حق مردم شریف ایران، که حاصل آن با یک آمار تقریبی مرگ و میر ۲ -۴ درصدی بسیار گفته و دانسته شده که من به آن نمی پردازم.
هم چنین من به رژیم فاسد حاکم بر ایران زمین، این زیباترین وطن هم اینجا نمیپردازم زیرا تاکنون دراین باره کم گفته نشده و همه ما بنوعی انرا لمس کرده ایم و من در اینجا میخواهم که سقف وقاحتشان را محافظه کارانه تا آسمان قرار بدهم.

اما مردم شریفمان، همان مردمی که با عدم شرکت تمام عیارشان در خیمه شب بازی انتصابات فرمایشی این رژیم منفور در ۲۲ بهمن ماه، با انسجامی پیش بینی شده، توانستند باعدم حضورشان در صحنه و ثبت یک نه بزرگ در صفحه ای ازتاریخ این میهن بزرگ به ثبت رسانده و داغی بزرگ را بر دل سید علی خامنه ای و منصوبین جنایتکارش مهر کنند.
این ابلهان با خطاب قراردادن مردم شریف ایران، احمقانه از توده ستم کشیده، منسجم و در صحنه خواستند که حتی اگر شده با یک رای منفی یا باطل خود هم که شده این تنور رمالیشان را گرم کنند ولی مردم شریف و از همه جوانب ستمدیده توسط این رمالان ابله آنچنان علنی و یکدست بر پوزه این ناپاکان کوبیدند که بعید میدانم بتوانند از ای سی یو مماشتگران زنده در آیند.
و اینک اما، وظیفه ملی و میهنی ماست که بطوری برنامه ریزی شده و تشکیلاتی همچنان که خانم مریم رجوی رئیس جمهور منتخب مقاومت و سخنگوی سازمان مجاهدین خلق ایران از همه ما درخواست کردند، دوشادوش پزشکان، پرستاران، هیئتهای پزشکی و درمانی بهمراه اپیدمیولوژیستها و روانشناسان اگاه و متعهد از یکطرف و سازمانهای فعال ایرانی و بین المللی از طرف دیگر از سازمان بهداشت جهانی و شعبات تخصصی در رابطه با ویروس کرونا بخواهیم که به شیوع این بیماری در ایران ورود کرده، وبا نظارت در برنامه ریزی برای مهار و درمان آن کمکهای تخصصی لازم را ارائه دهند وگر نه بر مردم ایران آن خواهد رفت که بر سرنشینان بیگناه هواپیمای اوکرینی رفت.

در اینجا با ابراز احترام کامل به همه پرسنل پزشکی در سراسر ایران که تا به امروز جان خود را فدای خدمت و رسیدگی به مردم شان کرده اند، درود فرستاده و یادشان را گرامی بدارم و هم چنین از همکاران پزشک و گروه های درمانی در ایران درخواست کنم که با انسجام و برنامه ریزی خود جدا از فساد و سیاست بازی رژیم رمالان حاکم، با الهام از شیر زنان و شیر مردان تیم پزشکی امداد مجاهدین در دوران ۳۰ خرداد ۱۳۶۰که در شرایطی پلیسی و مخفی کیف پزشکی بر یک دوش و اسلحه بر دوش، دیگر خانه بخانه رفته و به درمان مجروحان مجاهد و مبارز می پرداختند این بار نیز در این لحظات خونبار و جانکاه مسئولانه مردممان، این قربانیان بی کفایتی ملایان را تنها نگذارند و انچه را که اموخته اند در اختیارشان قرار دهند.
در پایان بسیارعلاقه مندم از مجاهد شهید، شادروان دکتر زرین پرتوی، جراحی مبارز و با ایمان، که پایبند به آنچه که قسم خورده بود و آنچه که از فدا و صداقت آموخته بود، یاد کنم. او که بعد از کشتار ۳۰ خرداد سال ۱۳۶۰توسط خمینی دجال، جان بر کف و بدون لحظه ای درنگ به درمان مجروحین مقاومت پرداخت، گرچه گلوله پاسداران رژیم سیاهی فدای تام و تمام این پزشک متعهد و مبارز رادر نیمه راه متوقف کرد ولی خون به ناحق ریخته او و دیگر یاران شهیدش، راه او را تا به امروز تداوم بخشید.
البته در این تردیدی نیست که ما و مردم توانای ایران همراه با مقاومت سازمان یافته مجاهدین و شورای ملی مقاومت به پیشتازی کانونهای شجاع شورشی، سرانجام سیاه جعبه کرونا را بر سرحاکمان جنایتکارایران خواهیم کوبید و عمر منحوس این رژیم ابله را در حالی که زباله دان تاریخ را به انها ارزانی میداریم، به پایان میرسانیم .
آری، برشب تیره رژیم جنایتکاران حاکم است که به پایان رسیده و بر صبح آزادی و رهایی مردم ستمدیده ایران است که هر چه زودتر فرا برسد.