جواد ظریف، وزیر خارجه ى خامنه اى، امروز به سوئد آمد تا با آویختن به دامن محافل مماشات در سوئد، راهى براى فرار از مهلکه ى تحریم ها و آینده ى تاریک رژیم، پیدا بکند.

براى اولین بار در سى سال اخیر، همزمان بزرگترین روزنامه هاى سوئد چه در استکهلم و چه در شهرها ى دوم و سوم کشور (یوتبورى و مالمو) صفحات اصلى خود را به اعتراض هم میهنان و هواداران مقاومت اختصاص دادند. همزمان بخش اینترنتى تلویزیون دولتى سوئد در بخش عقائد عمومى، متن اعتراض هواداران مقاومت را انتشار داد که در ان نویسندگان خواستار به رسمیت شناخته شدن حق مقاومت در مقابل رژیم ضد بشرى شده بودند.

    ”Sverige måste erkänna det iranska folkets frihetskamp

SVT opinion

 روزنامه داگنز نیهیتر در متن مفصلى که توسط آقاى مرتضى صادقى نوشته شده بود به وضعیت فاجعه بار کارگران و زنان در ایران تحت اشغال آخوندى پرداخته و با یاد آورى سالگرد جنایت ضد بشرى قتل عام زندانیان سیاسى در سال ١٣٦٧ خواستار موضعگیرى صریح دولت سوئد بر علیه رژیم شده بود.


https://www.dn.se/asikt/sverige-maste-markera-mot-iran/

در روزنامه ى یوتبورى پستن که بزرگترین روزنامه در غرب کشور و شهر دوم سوئد هست، مقاله ى آقاى مجتبى قطبى چاپ شده بود که ضمن انتقاد شدید از سیاست مماشات خواستار حمایت سوئد از نیروهاى دموکراتیک و آزادیخواه شده بود.

 https://www.gp.se/debatt/sverige-m%C۳%A۵ste-st%C۳%A۵-upp-f%C۳%B۶r-demokrati-i-iran-۱.۱۷۲۷۳۴۳۷

همزمان برخى ازشخصیت هاى فرهنگى و سیاسى سوئد در مقالات مختلفى در چندین روزنامه و سایت هاى معتبر و پر طرفدار سوئد از پذیرفتن ظریف انتقاد کرده و از وزیر خارجه سوئد خواستند که در ملاقات با ظریف وضعیت زندانیان سیاسى و نقض شدید حقوق بشر را مطرح کند.

در پایان دیدار ظریف و خانم والستروم وزیر خارجه ى سوئد مصاحبه ى مطبوعاتى مشترکى برگزار نشد که علامت بسیار قوى از اختلافات فى مابین هست. والستروم در طى مصاحبه تلاش کرد که از بار انتقادات جدى مطرح شده تا حدى کم کرده و گفت که گفتگوها بسیار رک و صریح بوده است !
سرمقاله هاى روزنامه هاى مختلف بر این نکته تاکید داشتند که سفر ظریف تلاشى براى کم کردن فشار خرد کننده بر رژیم بوده است.
به نظر میرسد که برنامه ریزى رژیم و سرمایه گذارى تبلیغاتى روى آن کاملا شکست خورده و به ضد خود آن تبدیل شده است.
هموطنان قهرمان و اشرف نشانان در استوکهلم امروز با تظاهرات خود در مقابل مجلس سوئد به طرز بسیار محکم و روشنى، پوزه ى ماله کش اعظم ولایت فَقِیه را به خاک مالیدند.
مبارک مردم ایران و مقاومت و مجاهدین باد.