روز شنبه، بیستم ژوئیه خیابانهای مرکزی شهر استکهم در پاسخ به تقاضای رهبری پاکباز مقاومت، آقای مسعود رجوی به لرزه درآمد.

هزاران ایرانی، پایکوبان و دست افشان برای حمایت از قیام کنندگان در داخل ایران، برای پشتیبانی از کانونهای قهرمان شورشی و در همبستگی با مقاومت و برنامه ده ماده ای رئیس جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت ایران، خانم مریم رجوی، شعار سرنگونی رژیم ضدبشری آخوندی را فریاد زدند.
شهر زیبای استکهلم در یک روز آفتابی و گرم در زیر نگاههای کنجکاو مردم سوئد و جهانگردانی از سراسر جهان، شاهد و ناظر جمعیتی بود که سر از پا نمی شناختند و یک تن فریاد آزادی ایران و ایرانی سر داده بودند.
استکهم و استکهلمیان، بزرگترین، منظم ترین و پرشورترین تظاهرات ایرانیان آزاده در حمایت از مردم و مقاومت سترگش را برای همیشه بخاطرخواهند سپرد. صدها تن از دختران و پسران جوان طلایه داران تظاهرات بزرگ استکهلم بودند که شور و نشاطی وصف ناپذیر را در میان عابران و تماشاگران برانگیخته بودند. در یکی از خیابانهای اصلی، از بالای پلی بزرگ عکسهای بزرگ رهبری مقاومت آقای مسعود رجوی و رئیس جمهور برگزیده همراه با تمثال پیشوای بزرگ مردم ایران مصدق فقید، شور و شادی را در میان شرکت کنندگان به اوج رساند. جمعیت فریاد میزدند ایران، مریم، مریم ایران. دموکراسی آزادی با مریم رجوی. شیر همیشه بیدار خدا تو را نگهدار.
در گردهمایی بزرگ ایرانیان در استکهلم، شخصیت‌های برجسته سیاسی و حقوق بشری در همبستگی با مقاومت و قیام مردم ایران به سخنرانی پرداختند.
راما یاد – وزیر پیشین حقوق بشر فرانسه طی یک سخنرانی پرشور ازجمله گفت: «من از اشرف۳ بازگشته‌ام. در اشرف۳ من غیر ممکن را دیدم. کسی که اینجا در برابر شما ایستاده یک زن حیرت‌زده است. احساسات در برابر این شهر که تنها ظرف کم‌تر از دو سال ساخته شد.
اعضای این مقاومت بهای سنگینی برای پایداری خود پرداخته‌اند.
بله شما خودآگاهی بشری را به‌لرزه درآوردید، سکوت را شکستید، به آپارتاید جمعی پایان بخشیدید و کلمه عدالت را در اوج نشاندید. شجاعت عظیم و تعهدپذیری شما خارق‌العاده،‌ قوی و عمل روزانه ایمان و اراده است.
به‌خاطر شما تغییر در چشم‌انداز است و این تغییر خارق العاده یک نام قوی، یک صدای قوی و یک چهرة کاریسماتیک از یک سمبل دارد که نام آن رئیس‌جمهور مریم رجوی است».
مگنوس اسکارسون- نماینده پارلمان سوئد یکی دیگرازسخنرانان تظاهرات گفت: «اسم من مگنوس اسکارسون و نماینده پارلمان هستم. مفتخرم که در این تظاهرات حضور دارم که خواستار آزادی برای مردم ایران است. آزادی مردم از سرکوب رژیم ایران. برای من بعنوان نماینده پارلمان مهم است که همراه شما ایرانیان که در سوئد ساکن هستید تلاش کنیم دمکراسی و حقوق بشر در ایران برقرار شود».
تظاهرات بزرگ استکهلم و تظاهرات های زنجیره ای قبل ازآن در بروکسل، واشنگتن و برلین و مهم تر از همه کنفرانس خارق العاده پنج روزه در شهر شرف، اشرف سه، یکبار دیگر به جهانیان اعلام کرد برغم تبلیغات هیستریک رژیم ودم و دنبالچه هایش در سایه سار مماشات در حال احتضار، تظاهرات استکهلم بازهم نشان داد که آلترناتیوی معتبر و رهبری ذیصلاح و کادرهایی ورزیده و شایسته برای رژیم ملاها در دسترس است.
رژیمی غرقه در بحرانها، شقه شقه در راس هرم قدرت، منزوی در منطقه و جهان با اقتصادی کاملا ورشکسته و در حال فروپاشی ازطرفی و آلترناتیوی معتبر و شناخته شده در برابرش از مشخصات دوران حاضراست. تظاهرات شکوهمند بیستم جولای استکهلم بینه دیگری از انسجام، توانمندی و حاضر به یراق بودن مقاومت و اشرف نشانان و آزادیخواهان در سراسر ایران و جهان است.