جمله ای است از محمد جواد ظریف رئیس دیپلمات- تروریست های رژیم آخوندی برای واکنش به تحریم ولی فقیه ارتجاع از سوی دولت آمریکا.

اهانت در فرهنگ فارسی معین، توهین کردن و در لغتنامه دهخدا حقیر شمردن معنا شده و در اصطلاح عامیانه فارسی بمعنی تحقیر کردن می باشد.

یکی از مؤلفه های رژیم آخوندی استفاده نابجا و تهی کردن کلمات از معنای واقعی آن می باشد. بطور نمونه در فرهنگ آخوندی، مجاهد می شود منافق و جلاد لاجوردی شهید، شکنجه گر، اصلاح طلب و بسیار نمونه های دیگر.

دیگر نشانه و خصوصیت رژیم، دریچه خروجی متعفن آن است، به این معنا که هر کس و با هر ادعا و با بالاترین مدارج تحصیلی هم که باشی، وقتی سر سفره خونین آن می نشی، آلوده می شوی و یک لجن به تمام معنا.

وزیر خارجه رژیم، این پروفسور خود خوانده حقوق بشر با یقه آخوندی، نمونه بارز یک لجن ولایت مدار می باشد که نابجا کلمه اهانت را در واکنش به تحریم "دزد علی" بکار برده است.
ظریف بعنوان جانشین خلف وزرای جنایتکار پیشین امورخارجه همانند آنان دستگاه دیپلماسی و سفارتخانه های رژیم را به طویله و چراگاهی برای تربیت و پرورش تروریست های ناب تبدیل کرده و حالا با بیشرمی دم از اهانت می زند.

اهانت به کل نظام، نظامی که از ابتدای تشکیل آن تا به امروز از هیچگونه توهینی بر ملت خود ابا نداشته و هر تحقیری را بنام دین بر آنان مجاز دانسته است.

توهین به زنان، مادران و دختران، دگراندیشان و آزاداندیشان، دانشجویان، فرهنگیان، اقلیتهای قومی و دینی، توهین به شعور و کرامت انسان از جمله نمونه توهین هایی است که این حکومت جهل و جنایت بر مردم ایران روا داشته و در آن هیچ کوتاهی نکرده است.

علی خامنه ای ولی وقیح رژیم، با سواستفاده از قدرت، دزدی و چپاول به ثروت افسانه ای ۲۰۰ میلیارد دلاری (بدون برآورد و محاسبه پولهایی که درهیچ کجا ثبت نشده) دست یافته و این در حالی است که بنا بر آمار غیر واقعی رژیم، حداقل بیش از۵۰ درصد مردم میهنمان (قطعا بیشتر) زیر خط فقر زندگی می کنند و مطالبات معیشتی آنان روز به روز بیشتر شده و اوضاع اقتصادی شان بسیار وخیم می باشد.
ولی فقیه ارتجاع با برپایی امپراطوری دروغ و جنایت و ایجاد شبکه مافیایی اقتصادی هزار فامیل با غارت منابع ملی و درآمد و ثروت مردم، بیشرمانه به حریم آنان تجاوز کرده و سهم و حق آنان را به کام خود و بستگان وعوامل جنایتکار و تروریستی اش در داخل و خارج از کشور ریخته است.
سهم و حق کودکان کار، زباله گردها، کارگران و کولبران زحمتکش، خانواده های بی سرپرست، فروشندگان چشم و کلیه و دیگر جوارح بدن، بازنشستگان، نیازمندان و مستضعفین و غیره.
در مورد امور جاری نهادها، سازمان ها، شرکت ها و مؤسسات وابسته به دفتر رهبر دزدان و چپاولگران، هیچ کس پاسخگو نیست و هیچ مرجعی هم در باره فعالیت آنان مجاز به تحقیق و تفحص نیست وهمچنین از پرداخت هرگونه مالیات بر درآمد نیز معاف می باشند.

اهانت بمعنی "تحقیر کردن" ولی فقیه ارتجاع برعکس کاربرد بسیار درست و بجایی دارد.
یکی از مهمترین و بارزترین خصیصه رژیم آخوندی دروغ و دروغگویی است و منحصر به یک فرد و یا گروه و یا جریانی خاص نبوده و همه با هم این روش رذیلانه و غیر اخلاقی را همواره و بدفعات بکار بسته اند.

خمینی دجال اولین شخصی بود که این بدعت ننگین را بنا گذاشت و پس از مرگش این ارث شوم به ولی فقیه ارتجاع و دیگر جنایتکاران حاکم بر مال و جان مردم رسید.

گرچه کارنامه دروغگویی خمینی طی ۱۰ سال حکومت بسیار ننگین و سنگین است اما رفسنجانی معدوم با دروغ و جعل روایت از خمینی ملعون برای پوشاندن ردای رهبری بر تن بی قواره خامنه ای، آخوند روضه خوان دو ریالی، ثابت کرد نشان از چه کسی دارد.
ولی فقیه ارتجاع نیز طی ۳۰ سال، با اقتدا به امام دجالش در باب دروغ و دروغگویی و با همان وقاحت آخوندی جا در پای خمینی ملعون گذاشت.

وی بدروغ خود را مجتهد و ولی امر تمامی شیعیان جهان خواند و هرگونه مخالفتی از سوی روحانیون مخالف خود در داخل را با سرکوب و شکنجه و زندان پاسخ می داد و در خارج نیز با ترور و کشتار.
این جرثومه فساد و تباهی و مجسمه بلاهت، چنان در رویای زعامت و رهبری مسلمین جهان در بیت عنکبوتی جرم و جنایت خود غرق شده بود که کلان ضربه تحریم برایش تماما حقارت بود و بس. شکستن اقتدار مذهبی و ضربه به استبداد دینی.

خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت بارها بر این نکته تاکید کرده اند که بالاترین ام الفساد رژیم جنایتکار آخوندی کسی نیست جز شخص خامنه ای که حاکم و قدرت بلامنازع حکومت می باشد و قوای سه گانه و ارگانهای سرکوبگر و دستگاه تروریستی تحت امر وی بوده و جنایات رژیم در حق مردم میهنمان و منطقه به اذن وبا اجازه بیت العنکبوت وی انجام گرفته و می گیرد.

تحریم ولی فقیه ارتجاع که لشکری از جیره خواران، مزدوران و گماشتگان و منصوبین وی نیز از آن بی نصیب نخواهند ماند، پس از نامگذاری سپاه در لیست تروریستی بعنوان دو ضلع از مثلث شوم "غارت و جنایت"، لیست گذاری وزارت منفور و آدمکش اطلاعات بعنوان ضلع سوم، "سرکوب"، بیش از هر زمان دیگری فوریت و موضوعیت خود را پیدا می کند، خواستی که مقاومت ایران بارها توسط خانم مریم رجوی به آن فراخوان داده است.

نوید سرنگونی و نابودی بیت العنکبوت خامنه ای با قیام مردم و کانونهای شورشی

 

 

 

 


.