در شرایط کنونی میهن و مقاومت ما به دلیل سیاست های ضد بشری و ایران بر باده حکومت ولایت فقیه بیش از هر زمان در موقعیتی بسیار خطیر و تعیین کننده قرار گرفته است.

امری که بر همگان و حتی بر ناظران سیاسی بسیار بدبین جهان کاملا واضح و مبرهن است که رژیم درمانده ولایت فقیه در چنبره یی از بحران های گوناگون داخلی و بین المللی دست و پا میزند و هیچ گونه راه برون رفتی نیز بر آن متصوّر نیست. بدون تردید این وضعیت فلاکتبار رژیم ولایت فقیه ناشی از سیاستهای هولناکی است که این حکومت ضد ایرانی برای بقا و استمرار حاکمیت ننگین و خونخوارخویش طی ۴۰ سال گذشته بر سرزمین و مردم عزیزمان بطور بیرحمانه و جنایتکارانه ای روا داشته است. آنچه را که می توان به اختصار بیان کرد این است که این رژیم همواره در بحران زیسته است و با خلق و گسترش بحرانهای متعدد در پهنه های مختلف و در زیر چتر حمایت سیاست ننگین مماشات غرب و با دست یازیدن به وحشیانه ترین سرکوبهای غیرقابل تصور ضد انسانی توانسته است تا این مرحله به حیات ننگینش ادامه بدهد. پس بنابراین حکومتی است بحران زا و بحران زی که البته هم اکنون شرایط بین المللی به طور چشم گیری بر علیه آن جریان یافته و دیگر بادهای موافق جهانی در مسیر حرکت رژیم نمیوزند ودر عوض به توفانهای سهمیگین ویران کننده ای بدل یافته که حتی به قول معروف کشتیبانان عرصه سیاست جهانی را مجبور به اتخاذ سیاستی دگر نموده است. جبهه بندی جدید کشورهای عرب و جهان اسلام هم که تا چندی قبل همواره بعنوان یک بلوک حامی و یا حداقل بیطرف در صحنه بین المللی، به نفع حکومت پلید ملایان عمل میکردند، خود نشانه دیگری از انزوای هولناکی است که آخوندها را بیش از هر زمان در منظر بین المللی مفتضح تر ساخته است. بازگشت تحریمهای خردکننده و کمرشکن توسط آمریکا در زمینه های مختلف از جمله نفت و گاز، طلا و فلزات و تحریم اخیر صنایع پتروشیمی مقوله ای نیست که عمامه برسران این حاکمیت چپاولگر بتوانند آنرا دور زده و یا براحتی تحمل کنند. لیست گذاری سپاه جهل و جنایت پاسداران ارتجاع نیز از آن جمله ضربات ویرانگر و زهرآگینی است که میرود تا تتمه توان ماشین جهنمی صدور ارتجاع و تروریسم رژیم را در هم بشکند.
رژیم برای برون رفت از بحران هایی که آن را از هر نقطه نظر در غرقاب سرنگونی فرو می برد هیچ راه چاره ای جز دست یازیدن به سرکوب و انقباض بیشتر در داخل ونیز بزغم خود تلاش مذبوحانه برای از میان برداشتن تنها آلترناتیو واقعی خود که همین مقاومت باشد در خود نمی بیند. آلترناتیو قدرتمند و محبوبی که دهها سال است آنرا به عنوان تنها هماورد و دشمن واقعی خود تلقی کرده و از هر جنایتی برای از میدان خارج کردن آن فروگذار نکرده است. رژیم پابگور ولایت بیش از هرکس بر این امر مسلم کاملا واقف است که هیچ چشم‌اندازی برای ادامه حکومت لرزان و ننگینش وجود ندارد. همواره نیرویی قدرتمند و سازمان یافته با رهبری خردمند و پاکبازش و با زنان و مردان مبارزو دلاور و فداکارش در کمینگاه آن ایستاده است و ۴۰ سال است علیرغم همه سرکوب، کشتار، اعدام و شکنجه، تیرباران و انواع تشبثات و امدادهای بین المللی و سیاست خائنانه مماشات دول غرب هرگز نتوانسته است آنرا از میدان بدر کند!
هم اکنون جهان شاهد این حقیقت است که رژیم منفور دین فروش به دلیل ایجاد همان بحران‌هایی که از ابتدا برای بقای خود به آن متوسل میشد در حال حاضر اوضاع را کاملا بر علیه خود میبیند. بحران‌هایی که زمانی نوشداروی حیاتش بوده اند به صورت زهری کشنده همه اندامهای این ارگان جنایت و فساد را درنوردیده و می رود تا کارش را یکسره کند. زهری که بهمت تلاش و ایستادگی مقاومت سرفراز ایران در حلقوم دولت بی کفایت و چپاولگر ولایت فقیه ریخته شده که اثرات کشنده آنرا میتوان به وضوح درهمه جا مشاهده کرد.
 مقاومت ایران در طی سالیان گذشته همواره برای افشای ماهیت رژیم ولایت آخوندی و نشان دادن حقانیت مردم ایران و نیاز مبرم آنها برای استقرار یک حاکمیت ملی و مردمی با برگزاری جلسات بزرگ دهها هزار نفری توانسته است صدای مردم رنجدیده مان را به گوش جهانیان برساند. ندایی خروشان که فریاد برمیاورد که مردم ایران خواهان این رژیم نبوده و نیستند، آن‌ها حاکمیت خود را می‌طلبند، حاکمیتی دموکراتیک مستقل، آزاد و به دور از هر گونه استبداد و آن هم به طور خاص استبدادی مبتنی بر سوء استفاده از دین و مذهب.
بدنبال فراخوان فرمانده کل ارتش آزادیبخش ملی ایران که در پیامهای شماره 11 و 12 خود خواهان برگزاری تظاهرات خیابانی بوده، مقاومت ایران امسال با توجه به شرایط کنونی از طریق سلسله برنامه های مختلف تظاهرات در کشورهای گوناگون جهان از آمریکا تا اروپا فریاد آزادیخواهی مردم را سرخواهد داد. میعادگاه بزرگ ما دیگر در یک کهکشان خلاصه نخواهد شد. در این رابطه آقای مسعود رجوی چنین گفته است: " خطاب به همه هموطنان، مشتاقان آزادی ایران و یاران شورشگر و اشرف نشان در کشورهای مختلف درخواست میکنم، اگر قبول افتد، امسال گردهمایی سالانه مقاومت را به موازات اعتراضات مردممان در داخل ایران، به تظاهرات در خیابانها، در شهرها و مکانها در شرایط و زمانی که مناسب میبینند، بکشانند. بگذارید امسال سیل خروشانی از ایرانیان جاری شود. تجربه های دو ماه گذشته در پاریس، ورشو، مونیخ، واشنگتن و لندن، گویا و شایان تقدیر است. در همه جا صدای رسای مردم ایران و ارتش آزادیستان باشید. ایران را پس میگیریم. زیباترین وطن را دوباره میسازیم."
خوب به یاد داریم که رژیم در سال گذشته چگونه می خواست با یک انفجار تروریستی گردهمایی بیش از یکصد هزار تن از ایرانیان آزاده و حامیان بین المللیش در پاریس را به خاک و خون بکشد. توطئه ای که خوشبختانه نقش برآب شد و به گونه بسیار چشمگیری بر ضد منویات رژیم در صحنه بین المللی عمل کرد. طرح جنایتکارانه بمب گذاری و اقدامات تروریستی و ترور مخالفین در اروپا از آلبانی تا فرانسه، هلند و آلمان مورد محکومیت جدّی دولتمردان جهان اعم از امریکا و کشورهای اروپایی قرار گرفت. چیزی که هرگز به مخیّله مغزهای میان تهی عمامه برسرهای حاکم خطور نمیکرد که این قبیل اقدامات که عادت ثانویه آنها بوده به یکباره به گونه زهری کشنده و طناب داری بر علیه آنها تبدیل شود. هم اکنون نیز ارتجاع هار حاکم برای ضربه زدن به مقاومت بیش از هرزمان به همان سیاست تروریسم دولتی و نیابتیش و نیز شیطان سازی علیه مقاومت نیازمند است. رژیم منفور ولایت فقیه برای انجام این کار به گفته وزیر بدنام سابق اطلاعات آخوند یونسی تبهکار و قاتل همواره از طریق خبر نگاران و روزنامه های خودفروخته و لابیست های مزدور سیاست تروریستیش را علیه مقاومت ایران طراحی و اجرا کرده است.
حال در شرایط کنونی که همه چیز دال بر ظاهر شدن دکل سرنگونی اجتناب ناپذیر حکومت ولایی است، به منظور یاری رساندن به این بیمار محتضر، برخی از اصحاب مماشات و سرویسهای بین المللی با همدستی لابی گران بدنام مدعی می‌شوند که درمقابل این رژیم آلترناتیوی وجود ندارد و از همه بدتر آنها چنین وانمود کنند که اگر این رژیم سرنگون شود وضعیتی بسا بدتر از سوریه و لبنان و عراق و غیره به وجود خواهد آمد!؟ و نتیجه گیری غیراخلاقی آنها بنابراین چنین است که پس همان به که همین حضرات جلّاد و چپاولگر و قاتل حفظ شوند تا شاید روزی و روزگاری امامزاده اصلاح طلب آنها معجزه ای کرده و از آستین خونین غیبیش جایگزین بهتری برای آنها به ارمغان بیاورد! اما مردم بپاخواسته ایران به صراحت و روشنی پاسخ این قبیل اراجیف استعماری را قبلا در کف خیابانهای سرخ فام ایران زمین داده اند که اصلاح طلب و اصولگرا برای آنها یکی است و این ماجرا کاملا تمام شده است. اما براستی چه عقل سلیمی میتواند صحنه سیاسی داخلی و بین المللی کشور ایران و مقاومت سازمان یافته و شکوهمند مردم قهرمان ایران در مقابل حکومت دیکتاتوری ولایت فقیه را با سوریه و جاهای دیگر مقایسه کند؟ ما از یک آلترناتیو و جایگزین قدرتمند، مردمی و دموکراتیک و سازمان یافته با پایه و مایه بیش از ۵۰ سال تجربه گرانقدر مبارزه با دو دیکتاتوری برخورداریم که شوربختانه آنها از فقدان چنین بدیلی بشدت رنج میبرند. جایگزینی با داشتن برنامه ای کاملا مشخص برای آینده ایران که در برنامه ده ماده ای خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران متجلی شده که قاطعانه مورد حمایت و ستایش نیروهای آزاد و شخصیت های حقوق بشری و دموکراتیک جهان قرار گرفته است.
ما در پیروی و با استقبال جانانه از درخواست مسئول شورای ملی مقاومت این بار با حضور بسیار قدرتمندمان در سلسله تظاهرات گوناگون که در اقصی نقاط جهان برگزار خواهد شد مشت محکمی بر دهان یاوه گویان حامی رژیم درمانده ولایت فقیه خواهیم کوبید و به اصحاب مماشات خواهیم گفت که مردم ایران به این افسانه ها و یاوه سراییها در امر آلترناتیو سازیهای قلابی و موهوم که بخاطر خریدن عمر برای این رژیم بکار میرود وقعی نمیگذارند و آنرا قویا محکوم میکنند.
بنابراین در این شرایط خطیر بر هر ایرانی آزاده و مسئول که جان و دل در گرو آزادی مام میهنش دارد و نگران سرنوشت دردناک مردم خویش میباشد شایسته و الزامی است که در این مجموعه تظاهرات شرکت فعال داشته باشد. هر ایرانی با هر اندیشه و با هر مکتب و مرام فکری که خواهان یک ایران دموکراتیک، سکولار، آباد و آزاد با حاکمیت مردمی است باید آنرا به عنوان یک وظیفه ملی و مردمی و تاریخی خود بداند که در این تظاهرات حضوری جدّی و فعّال داشته باشد. می‌خواهیم این پیام و کلام آخر مردم ایران را به جهانیان برسانیم که دیرزمانی است که این رژیم از نظر آنها تمام شده است و آنها هیچگونه مشروعیتی برای آن قائل نیستند. این جانیان حاکم هیچ‌گاه نماینده مردم آزاده و قهرمان و به پاخاسته ایران که ده ها سال است تسمه از گرده آنها کشیده اند نبوده و نیست. این خلق قهرمان که همچنان ایستادگی کرده و هرگز در مقابل ظلم و جور و سرکوب و کشتار این رژیم کوتاه نیامده به هیچ چیز کمتر از سرنگونی تمام عیار این رژیم بسنده نخواهد کرد. ما می خواهیم به مردم ایران بگوییم که ما در اینجا صدای آنها را قدرتمند تر از هر زمان به گوش جهانیان خواهیم رساند تا آنها را در مقابل وظیفه اخلاقی خود در رابطه با میثاقهای بین المللی ناظر بر آنچه که در ایران می‌گذرد قرار بدهیم. ما جهانیان را در مقابل وظیفه اخلاقی و انسانیشان در مورد حقوق بشر لگدمال شده مردم ایران مسئول میدانیم و به آنها در این زمینه هشدار خواهیم داد که فردای پس از سرنگونی این رژیم، مردم ستمدیده و خمینی گزیده ایران هرگز حامیان حکومت تبهکار آخوندی را نخواهند بخشید و همواره انها در پیشگاه تاریخ و وجدان بیدار بشریت شرمنده و سیه روی خواهند بود.
 ما در بروکسل در اولین کهکشان خیابانی در ۱۵ ژوئن قدرتمندانه و خروشنده از کشورهای جهان می خواهیم که سپاه چپاولگر و جنایتکار پاسداران را در لیست تروریستی خود قرار دهند. اتحادیه اروپا و سایر دول نیز باید دست از سازش کثیف سالیان با ملایان بردارند و به این سیاست خفیف خائنانه مماشات پایان دهند.
علاوه برآن ما همچنان قاطعانه خواهان این هستیم که وزارت بدنام و قاتل اطلاعات که از جمله ارگانهای هولناک سرکوب و چپاول و اختناق است در لیستهای تروریستی گنجانده شود. البته مماشاتگران برای اعاده حیثت از خویش در قبال حمایتهای شرم آور سالیان از رژیم آدمکش ولایت فقیه باید رژیم اخوندی را از سازمان ملل اخراج و کرسی غصب شده را به مردم ایران و به نمایندگان واقعی آنها واگذار کنند. اینها کمترین مطالبات سالیان مردم ایران است که متاسفانه جهان دیرزمانی است بر آنها چشم پوشیده و درست بدلیل بی عملی آنها اینک این اختاپوس تروریسم و تهدیدهای ناشی از زرّادخانه موشکهای بالستیک و پروژه بمب اتمی رژیم گریبانگیرشان گشته و امنیت آنها را شدیدا به مخاطره انداخته است.
بنابراین در سایه همبستگی ملی در روز شنبه در بروکسل و در میعادگاه عاشقان آزادی و آبادی ایران زمین گردهم آمده و با اراده هایی صیقل یافته، اقتدار آلترناتیو و مطالبات برحق و تاریخی مردم ایران را با بلندترین بانگهای پرخروش فریاد خواهیم کرد.
در هر حال قدر مسلم اینکه شام سیاه و سرد این اختناق نظام هولناک فاشیستی - مذهبی ولایت فقیه را مردم و مقاومت ایران با بازوان قدرتمند فرزندان دلاور مجاهد و مبارز در کانون های شورشی وشوراهای مقاومت مردمی در داخل ایران از هم خواهند درید و بامدادان آزادی ایران زمین را در پرتو مهر همیشه تابان این سرزمین به ارمغان خواهند آورد.
بنابر این پیش بسوی فتح قلل رفیع کهکشانهای شکوهمند خیابانی!