Pin It

رژیم دزد و فاسد آخوندها که پس اندازهاى مردم و دستمزدهاى کارگران زحمتکش ایران را در ابعاد نجومی و بدون هیچ شرم و خجالتى به یغما برده با پرداخت نکردن تعهداتش به فدراسیون جهانی شطرنج یک بی آبرویی بین المللی ببار آورد. فدراسیون جهانی شطرنج (فیده) با خارج کردن نام ایران از رنکینگ جهانی، شطرنج ایران را رسماً تعلیق کرد و تازمانی که بدهی ۱۲۰ هزار دلاری این فدراسیون به فیده پرداخت نشود تعلیق ایران در این رشته ادامه خواهد داشت.

از سوی دیگر رژیم آخوندی که سالهاست با انوع حمایت های مالی و نظامی و سیاسی از رژیم جنایتکار بشار اسد به ادامه حکومت ننگین او یاری رسانده است در یک بی آبرویی دیگر متهم به تبانی در بازی فوتبال با سوریه شده است. کنفدراسیون فوتبال آسیا (آی اف سی) به دلیل اعتراض های طرح شده از سوی تیم های ازبکستان و استرالیا، تحقیق درباره نتایج بازی های هفته پایانی انتخابی جام جهانی در آسیا را در دستور کار قرار داده است. شاکیان می گویند نتیجه مساوی بازی ایران و سوریه مشکوک و بخاطر امتیاز دادن به رژیم بشار اسد برای بالا رفتن در رده بندی مسابقات است. همین رژیم، فوتبالیست هائی که با باشگاه هاى کشورهاى دیگر قرارداد بازى بسته اند را به دلیل اینکه در مسابقه تیم آن کشور با اسرائیل بازی کرده اند از بازی در ایران محروم می کند.

در یک فقره وقاحت و بی آبرویی دیگر نظام سراپا ارتجاعی آخوندی که تا امروز از ورود بانوان ایران به استادیوم های ورزشی برای تماشای مسابقات مختلف منجمله فوتبال ممانعت ببار آورده و باعث تنفر مردم ایران و محکومیت های جامعه بین المللی شده است، اجازه داد که زنان سوری برای مشاهده مسابقه فوتبال سوریه و ایران وارد استادیوم های رژیم بشوند. کاری دقیقا در ردیف غارت اموال مردم ایران و بذل و بخشش های بیحد و حصر براى نگهدارى اسد در سوریه و هزینه هایی که برای تروریستهاى دیگر در جاى جاى جهان می پردازد.
این جانیان عمامه دارکه هیچ حرمتى براى مردم ایران و حیثیت ملى ایرانیان قائل نیستند براى حفظ حکومت ننگینشان که غرق در معضلات بی حد است به هر خار و خاشاکى آویزان می شوند و از آنجائیکه به درستى دریافته اند که مردم ایران بخصوص زنان و مردان جوان ایرانى لحظه شمارى می کنند تا این نابکاران را به زباله دان تاریخ بریزند، در امر ورزش نیز تمام فدراسیونها واستادیومهاى ورزشى را به جانیان ضد ایران و ایرانى یعنی پاسداران و بسیجى ها سپرده اند.

هم میهنان گرامى تا زمانیکه این حکومت ننگین و این عقب ماندگان تاریخى با تفکرات ارتجاعى، درایران به چپاولگرى و کشت و کشتار مردم ایران و تهدید جامعه بین المللى مشغولند در بر همین پاشنه خواهد چرخید. برای تغییر بنیادین این اوضاع یک راه حل بیشتر متصور نیست و آنهم براندازى تام و تمام این رژیم با همه دار و دسته هاى آن است. پس بیایید دست در دست هم و همگام با مقاومت ملى و مردمى ایران ننگ این حکومت ضد ایران و ایرانی را از صحنه ایران پاک کنیم.
 مسلم اسکندر فیلابی
کمیسیون ورزش شوراى ملى مقاومت ایران