حسین فرشید:‌ خطاب به"بی شرفهایی" که دست در خون مجاهدین دارند

درود بر رهبران و اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران در هرکجای جهان که هستند و بخصوص درود و دستمریزاد به رزمندگان رهایی خلق ایران در زندان لیبرتی عراق.

با احترام و با درود به ۲۴ قهرمانانی که با خون خود سند تسلیم ناپذیری خود به جلادان مردم ایران را امضا کردند، من می خواهم به عنوان یک عضو شورای ملی مقاومت و پدر دو زن رزمنده مجاهد خلق که هم اکنون در زندان لیبرتی هستند، خطاب به مزدوران و همدستان وزارت اطلاعات آخوندی؛ همانها که اعضای شورای ملی مقاومت را بی شرف خوانده اند بگویم که شماها خود نمونه بارز و عینی بی شرافتی و خیانت به مردم ایران هستید.
شما در همدستی با آخوندهای جنایتکار و پادوئی برای آنها لاجرم هویت و ماهیت ضد انسانی و جنایتکارانه آنها را کسب کرده اید. مبارکتان باد! اما ایکاش هنوز اندک شعوری برایتان باقی مانده بود تا می توانستید تصویر خود را در آئینه شرافت ببینید و متوجه شوید که به چه ذلت و کثافتی در غلطیده اید. آنوقت متوجه میشدید که چگونه خیانت و بی شرافتی خودتان را با فرافکنی به اعضای محترم شورا نسبت میدهید. به دستهای آلوده به خون خود و به ارتباطات و خدمات "شرافتمندانه تان" به سازمان جهنمی اطلاعات رژیم نگاه کنید تا به میزان "بی شرافتی خود" که در فرهنگ فارسی معادل "فرومایه، بی آبرو، و مایه ننگ و عار" است پی ببرید.
بی هیچ تردید، مردم ایران و فرزندان مجاهد و مبارزشان شر حکومت جهل و جنایت آخوندی را از سر کشور ایران کم خواهند کرد. اعمال امروز شما خود شاهد ودلیل خیانت آشکار و همکاریتان با دشمن جنایتکار است، باشد تا در فردای پیروزی نیز اسناد و مدارک بی شرافتی و خیانتتان در معرض قضاوت عموم گذاشته شود. شما با تلاش برای خنثی کردن و وارونه نشان دادن رنج و زحمت مجاهدین جهت حفظ جان وسلامتی و روحیه رزمندگی مجاهدین لیبرتی، در واقع در خون هر مجاهدی که در عراق به دست مزدوران رژیم آخوند کشته شده یا از این به بعد بشود دست دارید.
ای تیغتان چو نیزه برای ستم دراز این تیزی سنان شما نیز بگذرد
چون داد عادلان به جهان در بقا نکرد بیداد ظالمان شما نیز بگذرد
در مملکت چوغرش شیران گذشت و رفت این عوعوی سگان شما نیز بگذرد

شما بی شرفها و خائنین، خود بسیاری از واقعیتها را میدانید اما عمدا به مردم ایران خبر و اطلاعات دروغ میدهید و به همین دلیل نیز همدست قاتلان هستید. شما میدانید که همان زمان که امریکائیها عراق را اشغال کردند، اسم سازمان مجاهدین در لیست سیاه تروریستی امریکا و اروپا بود و برای خروج از عراق و آمدن به اروپا باید سازمانشان را منحل میکردند و زبونانه توبه نامه می نوشتند. همان کاری که برخی از شما زبونانه کردید و به "تیف" رفتید . اما دیدید که امریکائیها به شما حتی یک ورقه عبور معتبرهم ندادند چه رسد به اینکه شما را به اروپا یا امریکا اعزام کنند.
 شما میدانید که چند هزار نفر را که تعدادیشان مریض و معلول جنگی هستند و همه را هم سازمانهای اطلاعاتی امریکا و اداره پناهندگان سازمان ملل ثبت نام کرده اند را نمیتوان بطور قاچاقی از عراق بیرون آورد. میدانید که دورتادور زندان لیبرتی را سربازان عراقی و مزدوران خامنه ای گرفته اند و حتی مانع رسیدن مریضها به دکتر می شوند. آنوقت فتوا میدهید که چرا مجاهدین با مدارک قلابی آنها را از عراق خارج نمی کنند. ای تف بر شما دروغگوهای بی شرف.
 شما میدانید که مجاهدین از همان سال ۲۰۰۳ تمام تلاششان را کردند تا نام سازمان را از لیستهای تروریستی بیرون بیاورند برای اینکه بتوانند با حفظ هویت سازمانی شان و رسما همگی از عراق خارج شوند. به امریکائیها هم گفتند که اگر میخواهید ما برویم، همه را با حفظ هویت سازمانی با هم ببرید. مگر نه اینکه رژیم بارها گفته بود که حدا اقل صدنفر از رهبران مجاهدین را باید دستگیر کرده و برای محاکمه به ایران ببرند.
شما خوب میدانید که رژیم آخوندی است که مانع از این شده که کشورهای اروپایی به مجاهدین لیبرتی ویزا بدهند. شما خوب میدانید که رژیم آخوندی به تبعیت از جد بزرگشان یزید، در واقعه تاریخی عاشورا، تصور می کنند که مجاهدین را در عراق گیرانداخته اند و آنها را مختار به تسلیم و امان نامه گرفتن و رفتن به ایران از یکسو و کشته شدن در قرارگاه های اشرف و لیبرتی از سوی دیگر کرده اند و اینها سالهاست که به تبعیت از پیشوای تاریخی شان امام حسین بارها گفته اند: هیهات من الذله.
شما بیشرفها و خائنین سالهاست تبلیغ می کنید که مجاهدین در عراق از خود اختیاری ندارند و به فرمان رهبرانشان پافشاری می کنند که در عراق بمانند تا کشته شوند. و این همان تبلیغی است که رژیم و عواملش برای توجیه حملات ناجوانمردانه شان به لیبرتی نیاز دارند و این را از زبان آن "جنازه" ای که مسئولیت حمله اخیر را به عهده گرفته گفته اند. گفته اند که چون مجاهدین نمیخواهند از عراق بروند پس ریختن خونشان جایز است. اینگونه است که شما آتش تهیه این حمله و حملات قبل از این را ریخته اید. همانطور که همدستان یزید تبلیغ می کردند که حسین از دین جدش خارج شده و کشتنش واجب است. پس بدانید که بی شرف و خائن شمائید ای قاتلان مجاهدین لیبرتی. و مطمئن باشید که روزی مردم از این بابت از شما حسابرسی خواهند کرد.

و سرانجام من نیز همچون پاییون فریاد میزنم: "بیشرفها ما هنوز زنده ایم". تا مرگ نظام جهل و جنایت ولایت فقیه و تا بر قراری آزادی در میهن اسیرمان، در کنار همه مجاهدین و مبارزین راه آزادی، زنده و توفنده ایم.