محکومیت تروریزم آخوندها در تظاهرات ایرانیان در بروکسل

جمعی از ایرانیان آزاده و حامیان مقاومت در بروکسل روز شنبه ۱۱ مرداد با برگزاری یک تظاهرات در مقابل سفارت رژیم(از مراکز اقدامات تروریزم رژیم آخوندی) تروریزم رژیم آخوندی، علیه مقاومت ایران را محکوم کردند.

بدنبال تشکیل دادگاه دیپلمات تروریست اسدالله اسدی در بلژیک، شرکت کنندگان خواستار قاطعیت مراجع بین المللی و قضایی در برخورد با تروریزم افسار گسیخته رژیم آخوندی شدند.

محکومیت تروریزم آخوندها در تظاهرات ایرانیان در بروکسل

محکومیت تروریزم آخوندها در تظاهرات ایرانیان در بروکسل