درحالیکه روحانی روز ۸تیر به عنوان رئیس جمهور ولایت فقیه سرکردگان قضائیه را به اتحاد در شرایط سخت نظام دعوت کرده بود، روز ۹تیر ابراهیم رئیسی سرجلاد قضائیه خامنه ای، دولت روحانی را به خاطرشکست برجام وحساب کردن روی اروپا شلاق کش کرد.

آخوند جلاد ابراهیم رئیسی ۹ تیر ۹۹:‌ سه کشور اروپایی میروند پیشنهاد میدهند بعنوان یک قطعنامه به آژانس حکام و شورای حکام خب این سه کشور را ما خوب می شناسیم این سه کشور همان ها هستند که بعد از شهادت مرحوم شهید قاسم سلیمانی حمایت کردند از امریکایی ها در شهادت ایشان الان هم آمدند اینجا و پیشنهاد میدهند به اینها باید بی اعتماد بود...
خطایی که اتفاق افتاد این بود که برخی تصور کردند با اعتماد به اروپایی ها و بی اعتمادی به داشته های خودمان میتوانند کار را پیش ببرند. (تلویزیون حکومتی)

آخوند جلاد ابراهیم رئیسی به مأموران سرکوب لباس شخصی حکومت آخوندی که تحت عنوان «ناهیان از منکر» به اذیت و آزار و جاسوسی در سطح خیابانها و ادارات مشغولند و به خاطر نفرت مردم بارها مورد تنبیه قرار گرفته‌اند اطمینان داد که دستگاه قضائی‌اش از آنها پشتیبانی می‌کند.

آخوند جلاد ابراهیم رئیسی ۹ تیر ۹۹: ناهیان از منکر باید بدانند که نظام حقوقی کشور پشتیبان آنهاست. گزارشان فساد و ناهیان از منکر حقیقتا مورد حمایت قرار بگیرند احساس کنند بلحاظ حقوقی و قضایی مجموعه قضایی حامی آنهاست.