خانم رجوی: بستن پرونده ترور دکتر کاظم رجوی فعلاً تا۱۰ مرداد به تعویق افتاد. کارزار ادامه دارد

  • فوری: خانم رجوی در ساعت ۲۰ دوشنبه شب اعلام کرد: بستن پرونده ترور دکتر کاظم رجوی که قرار بود روز ۱۷ ژوئن صورت گیرد فعلاً تا ۳۱ ژوئیه (۱۰ مرداد) به تعویق افتاد. کارزار ادامه دارد
  • کمیته بین المللی در جستجوی عدالت با حمایت ۴ هزار پارلمانتر در اروپا و آمریکا، تصمیم به بستن پرونده ترور دکتر کاظم رجوی را توهین به عدالت، لگدمال کردن ارزشهای دمکراتیک و حقوق بشر و مشوق فاشیسم دینی حاکم بر ایران به ترورهای بیشتر اعلام کرد
  • جولیو ترتزی وزیر خارجه پیشین ایتالیا بستن پرونده را توجیه جنایت علیه بشریت خواند
     ترور دکتر کاظم رجوی توجیه جنایت علیه بشریت است
  • بارونس هریس نایب رئیس مجلس اعیان،بارونس بوتروید رئیس پیشین پارلمان انگلستان، بارونس ورما وزیر سابق توسعه بین المللی،دیوید جونز وزیر پیشین ولز، لرد دالاکیا نایب رئیس حزب لیبرال دمکرات و سرراجر گیل نایب رئیس مجمع پارلمانی شورای اروپا به همراه ۲۱ تن دیگر از اعضای ارشد پارلمان و مجلس اعیان انگلستان اعلام کردند: قاتلان دکتر کاظم رجوی باید بدون هیچ ارفاقی محاکمه شوند
  • خانم مریم رجوی: رژیم آخوندها با بسیج دستگاههای سیاسی و اطلاعاتی‌اش از یک طرف می‌خواهد پرونده دکتر کاظم رجوی را ببندد، از طرف دیگر قاضی دژخیم غلامرضا منصوری را در ببرد و جلاد شکنجه‌گر حمید عباسی را برای تخطئه قربانی یعنی مجاهدین ”سرموضع“ و لوث کردن جنبش دادخواهی به کار بگیرد. اصل موضوع از میان برداشتن تنها جایگزین دموکراتیک بخاطر بقای رژیم است
  • خانم رجوی: مقاومت ایران با تمام توان توطئه‌های زنجیره‌ای دوران پایانی حکومت آخوندی را درهم می‌شکند. در پرونده ۱۷ ژوئن نیز رژیم با ردیف کردن یک دوجین بریده مزدور و احسان نراقی تحت عنوان جامعه‌شناس و پژوهشگر و همچنین شوالریاس تحت عنوان محقق وخبرنگار و چندین خانواده و مادر پیر و دلتنگ عمل می‌کرد و آنها ابزار کار رژیم برای سر بریدن مقاومت بودند. طرف جنگ برای مقاومت ایران، رژیم ولایت فقیه در تمامیت آن به ویژه گشتاپوی دینی و قضاییه جلادان و وزارت دیپلمات‌تروریستهاست.