اعتراف ناگزیر وزیر بهداشت رژیم به و ضعیت وخیم و شکننده بحران کرونا پس از دروغ‌درمانی‌‌های آخوند روحانی


وزیر بهداشت رژیم:بعضی از مسئولان هی به من فشار می‌آورند این جا را باز کنیم اونجا را باز کنیم. هر آن ممکن است دچار پیک خطرناک جدیدی بشویم.

نمکی وزیر بهداشت رژیم ۱۲ خرداد ۹۹: امروز متأسفانه دو تا اتفاق بد دارد می‌افتد یکی این‌که مردم فکر می‌کنند کرونا تمام شد اینها نمی‌دانند که کرونا می‌تواند به همین راحتی برگردد ما بارها این مثل را زدم از گوشه‌هایی از این زمین دقیقه ۹۰ ما گل خواهیم خورد با این روالی که الآن من دارم می‌بینم.
دوم این‌که متأسفانه بعضی از مسئولان هم دچار این توهم شدند هی به من فشار می‌آورند این جا را باز کنیم اونجا را باز کنیم اونجا را باز کنیم و مثلا اقایی از فلان ستاد آقایی از فلان وزارتخانه آقایی از فلان جا دیگه باورشان شده که آقا همه چی عادی ست اونجا را راه بیاندازیم اون لیگ را راه بیاندازیم اون نمی‌دانم فلان کار را بکنیم اون پرواز را اون نمی‌دانم بابا اینها اینجوری نیست ما کرونا که تمام نشده هیچ به‌هرحال هر آن ممکن است دچار پیک خطرناک جدیدی بشویم.
ما موافق تراکم جمعیت در منطقه محدوده طرح ترافیک نیستیم متأسفانه نه ناوگان متروی ما نه ناوگان اتوبوسرانی ما هیچی تویش اضافه نشده ماسک را هم اجباری کردیم اما آیا این ماسکی که اجباری می‌کنیم تو ساعت پیک مردم می‌روند گرما پیرزنی پیرمردی بر می‌دارد نمی‌تواند نفس بکشد همان لحظه دارد برای خودش ویروس را منتشر می‌کند خب وقتی ما ناوگان زمینی‌مان را اتوبوس مان را مترویمان را نتوانستیم ترمیم کنیم تعداد اتوبوسی که گفتیم نیآوردیم نپیوسته به مجموعه ما قطعاً به‌عنوان متولی سلامت می‌ایستیم که حداقل مردم بتوانند از وسایل شخصی‌شان استفاده کنند و این را کم کنیم.