برایان هوک، نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا برای ایران در یک جلسه توجیه مطبوعاتی گفت رژیم ایران به استفاده از برنامه هسته ای خود برای باج گیری از جامعه بین المللی ادامه میدهد.

برایان هوک افزود:‌ تهدیدات رژیم ایران برای این طراحی شده است که کشورها را مرعوب کند تا رفتار خشونت بار این رژیم را بدلیل ترس از چیزی بدتر، بپذیرند. ما معتقدیم شورای امنیت باید در مقابل این باج‌خواهی رژیم ایران بایستد. ما پیشنویس قطعنامه ای را در همین رابطه به شورای امنیت ارائه دادیم. تمرکز ما روی به تصویب رساندن آن است.
برایان هوک افزود: ما شاهد بودیم برجام به قیمت زیرسؤال بردن صلح و ثبات منطقه تمام شد. زیرا اکنون شاهد تهدیدات غیر اتمی رژیم ایران از جمله آزمایش موشک بالیستیک و تجاوزات منطقه‌یی و گروگان گیری این رژیم هستیم. البته ما در سیاست فشار حداکثری برای مقابله با این تهدیدها بی شکاف هستیم و در مقابل این رژیم موانع متعدد ایجاد کردیم. این رژیم اکنون با بدترین بحران اقتصادی در تاریخچه ۴۱ ساله خود روبروست. به اعتراف روحانی، تحریمها تاکنون ۲۰۰ میلیارد دلار برای رژیم هزینه برداشته است.