اعتصاب غذای ۴۵ تن از زندانیان سیاسی و دستگیرشدگان قیام آبان در زندان تهران بزرگ - فشافویه


زندان تهران بزرگ - بیانیه زندانیان سیاسی در حال اعتصاب غذا

ما زندانیان سیاسی و معترضان آبان ماه اعتصاب غذا کردیم چرا که ما زنده بگور شده ایم. هیچکدام مرتکب جرم نشدیم. تنها جرم ما اعتراض به عملکرد دولت و فساد و شرایط اقتصادی بوده است. اعتراض حق ماست. اما به جای پاسخگویی دستگیر و مورد شکنجه قرار گرفتیم و حالا ما را زنده به گور کرده اند. در بند کناری ما یک نفر بر اثر ابتلا به ویروس کرونا فوت کرده است. ملاقاتها قطع شده و ما نمی توانیم هیچ کاری بکنیم. کسانی در زندان مانده اند که به خاطر اعتراض به عملکرد دولت دستگیر شده اند. اما اختلاسگران، آزاد شده اند. ما هیچکدام رد مال و شاکی نداریم. ما فقط بخاطر عدالتخواهی در زندان هستیم. نوشتن مقاله یا شرکت در راهپیمایی تنها جرم ماست.
چند نفر در همین زندان بر اثر ویروس کرونا مرده اند. بطور حتم این ویروس به بند ما نیز سرایت خواهد کرد.
علاوه بر این تعدادی از معترضان آبان ماه۹۸ به بند ۴ منتقل شده و بیماری پوستی گرفته اند. به طوری که بدن آنها کبود شده و پوست ریزی می کند. همین بیماریها مسری است. همگی ما از محاکمه علنی محروم بوده و حین بازجویی شکنجه شده ایم».

خاطر نشان می کنیم که مقاومت ایران از آغاز شیوع فراگیر فاجعه کرونا براثر پنهانکاری مجرمانه رژیم، برلزوم آزادی تمامی زندانیان تاکید کرده است.
خانم مریم رجوی روز ۲۴ اسفند در مورد وضعیت زندانیان بویژه زندانیان سیاسی گفت‌: آزاد نکردن زندانیان در شرایط کنونی جنایت بزرگ علیه بشریت است که مسئولیت آن به عهده خامنه ای و دیگر سردمداران حکومت آخوندی است. وی شورای امنیت، دبیرکل، کمیسر عالی و شورای حقوق بشر ملل متحد و همچنین اتحادیه اروپا و کشورهای عضو را به اقدام فوری برای نجات جان زندانیان فراخواند و تأکید کرد مداخله جهانی برای ممانعت از یک فاجعه انسانی بیش از هر زمان دیگر ضروری است.