روزنامه واشینگتن تایمز یک صفحه کامل شماره پنجشنبه، ۸ اسفند۱۳۹۸، ۲۸ فوریه ۲۰۲۰ را به انتشار کتاب جدیدالانتشار «مقاومت اوج یابنده ایران»، اختصاص داد.

 

 

این آگهی که به همت کمیته سیاست ایران به چاپ رسیده است در باره این کتاب یکصد و شش صفحه ای است که توسط دکتر ایوان ساشا شیهان، پروفسور و مدیر اجرایی دانشکده امور اجتماعی و بین المللی در دانشگاه بالتیمور، و استاد ارشد سیاست ایران، مشاهدات دیدار یک هیأت ارشد دو حزبی از کنگره آمریکا و مقامهای ارشد سابق سیاسی، دولتی، نظامی و اطلاعاتی آیالات متحده از اشرف ۳ در ژوییه ۲۰۱۹ را به رشته تحریر درآورده است.
 
رهبران ارشد اسبق در کنگره، جامعه اطلاعاتی، امنیت داخلی، وزارت دفاع و وزارت خارجه در مورد مقاومت اوج گیرنده ضد رژیم در ایران ابراز نظر می کنند.
برخی از اعضای این هیأت عالیرتبه در مورد این کتاب نوشته اند:
زمان آن رسیده است تا رژیم ایران مورد حسابرسی قرارگیرد و مردم ایران به آزادی دستیابند. شورای ملی مقاومت ایران ائتلافی از سازمانهای آزادیخواه، از جمله مجاهدین خلق می باشد. این بزرگترین و مؤثرترین سازمان مخالف رژیم فعلی حاکم بر ایران است. شماری زیادی از اعضای آن در تبعید در خارج از ایران هستند و شمار زیادی هم در داخل کشور برای آزادی مبارزه می کنند.

جوزف لیبرمن، سناتورسابق ایالات متحده
برخی اوقات در زندگی مان، ما فرصت می یابیم آرمانهایی فراتر از خودمان را دنبال کرده و مورد حمایت قرار دهیم. ساکنان اشرف ۳ زندگی خودشان را وقف یک ایران آزای، کثرتگرا، غیراتمی و دمکراتیک کرده اند. همانطور که کتاب مقاومت اوج گیرنده ایران بطور کامل مستند کرده است، جستجوی وقفه ناپذیر عدالت و آزادی توسط ساکنان اشرف ۳ تا به امروز ادامه یافته است. در نهایت، آنها موفق خواهند شد.

فرماندار تام ریج، اولین وزیر امنیت داخلی ایالات متحده
ساکنان اشرف ۳ به من نشان دادند که انگیزه های آنها، دعاهای آنها و تعهدشان به آزادی برای حفظ و استمرار مبارزه شان کافی بود. اشرف ۳ شاهد زنده ای به آنچیزی است که در ایران قابل تحقق است، اگر یک دولت ترقیخواه جایگزین رژیم فعلی بنیادگرا بشود.

لویی فری، مدیر اسبق اداره اطلاعات فدرال
در اشرف ۳، من باردیگر یک احساس انسجام یگانی، وفاداری و تعهد به همدیگر را احساس کردم. آنچه بین ساکنان اشرف ۳ و تفنگداران دریایی آمریکا مشترک است، توانایی آنها برای طراحی، تطبیق و تفوق بر مشکلات است.

ارتشبد جیمز کانوی، ۳۴ امین فرمانده تفنگداران دریایی ایالات متحده
انگیزه هایی که ما برای ساکنان اشرف ۳ و مردم ایران داریم این است که آنها از حمایت و حیثیتی که براستی شایسته آن هستند برخوردار شوند. به تک تک ساکنان اشرف می گویم که لطفاَ بدانید که شما بهترینها هستید.

مارک گینزبرگ، سفیر سابق ایالات متحده در مراکش
بخشهایی از کتاب مقاومت اوج یابنده ایران
آنچه هیأت ما مشاهده کرد واقعاَ فوق العاده و بسیار امیدوارکننده بود. یک جنبش سیاسی اپوزیسیون منسجم با تاریخچه طولانی مبارزه علیه بنیادگرایی و دیکتاتوری، که توسط یک رهبری پرتوان زنان و یک پلاتفرم بخوبی تعریف شده و یک شبکه دقیق حامیان در داخل و در سراسر جهان، رهبری می شود و مشتاق است که رژیم تهران را از داخل سرنگون سازد. انگار که ما داشتیم به آینده ایران دمکراتیک می نگریستیم.
ما دسترسی بدون مانعی به اشرف ۳، از جمله تأسیسات و بخشهای این جامعه و فرصتهای نامحدود برای دیدار با اعضای مجاهدین داشتیم. ما با افراد واقعی با داستانهای قانع کننده و آرمانهای قابل تحسینی برای آینده ایران و جهان داشتیم.
مقامات آمریکایی که از اشرف ۳ در تابستان ۲۰۱۹ دیدار کردند، دریافتند که مجاهدین یک جنبش بسیار حرفه ای، بخوبی سازمانیافته، متعهد به یک مبارزه وقفه ناپذیر علیه رژیم و بسیار مطلع در باره تاریخ ایران و سیاست معاصر، از جمله دینامیز داخلی خود رژیم می باشد.
کنفرانس پنج روزه در قلب مقاومت ایران توانمندی های چشمگیر اپوزیسیون را به نمایش گذارد: دیسیپلین، ساختار، انسجام یگانی، توانمندی برای ساختن و خلق شهری در خاک خشک اروپا، یک تعهد وقفه ناپذیر برای سرنگونی رژیم آخوندی، و حضور فزاینده اپوزیسیون در داخل کشور در قالب کانونهای شورشی.
یک الترناتیو واقعی، دمکراتیک و جدی در هیبت مجاهدین خلق علیه رژیم ایران به منصه ظهور رسیده است. هیچ سازمان دیگری قدرت سازمانی، رهبری، پلاتفرم سیاسی، شبکه اجتماعی و توانمندی های مقابله با رژیم ایران را ندارد. مجاهدین پلی برای آینده روشنتر ایران هستند.
قرارگاه پهناور مجاهدین که در یک دره کوهستانی بسیار زیبا در شمال غرب پایتخت آلبانی، تیرانا، ساخته شده و اشرف ۳ نام دارد، محل استقرار هزاران تن از اعضای جنبش اصلی اپوزیسیون ایران، مجاهدین خلق است. بسیاری از آنها زندانیان سابق هستند که از سرکوب در ایران نجات یافتند. در ژوییه ۲۰۱۹، بعد از تکمیل ساختمان محل استقرارشان، مجاهدین صدها شخصیت را از سراسر جهان دعوت کردند و به آنها امکان دسترسی به همه تأسیسات و اعضای مجاهدین دادند.