روز چهارشنبه ۱۱دسامبر ۲۰۱۹، ۲۰ آذرماه، در کنفرانسی در مجلس نمایندگان، ۱۰ نماینده ارشد از هر دو حزب، با حمایت از قیام مردم ایران، بر حق مشروع ملت ایران برای مقاومت علیه دیکتاتوری و نیل به یک ایران آزاد تاکید کردند.

نمایند کنگره که در این جلسه دو حزبی سخنرانی کردند، عبارتند از:
برد شرمن، دموکرات از ایالت کالیفرنیا، رئیس زیر کمتیه آسیا و منع تسلیحات نامتعارف در کمیته خارجی،
استیو کوهن، نماینده دموکرات از ایالت تنسی، رئیس زیر کمیته قانون اساسی و آزادیهای مدنی و رئیس دموکرات گروه پارلمانی حقوق بشر و دموکراسی در ایران،

کنفرانس در حمایت از قیام و مقاومت مردم ایران در کنگره آمریکا


تام مک کلینتاک، جمهوریخواه از ایالت کالیفرنیا، عضو کمیته قضائی و رئیس جمهوریخواه گروه پارلمانی حقوق بشر و دموکراسی در ایران
اسکات پری، جمهوریخواه از ایالت پنسیلوانیا، عضو ارشد کمیته خارجی،
 شیلا جکسون لی، دموکرات از ایالت تگزاس و عضو کمیته قضائی و امنیت ملی،
جان مولنار، نماینده جمهوریخواه از ایالت میشیگان و عضو کمیته تخصیص بودجه،
پال گوسار، جمهوریخواه از ایالت تگزاس، عضو کمیته نظارت بر امور دولت،
دیوید شوایکرت، جمهوریخواه از ایالت آریزونا، عضو کمیته قوانین و روش ها،
رائول رویس، نماینده دموکرات از ایالت کالیفرنیا، عضو کمیته انرژی و تجارت،
و جان گارامندی، نماینده دموکرات از ایالت کالیفرنیا، عضو کمیته قوای مسلح

کنفرانس در حمایت از قیام و مقاومت مردم ایران در کنگره آمریکا

نمایندگان کنگره آمریکا در سخنرانیهای خود با محکوم کردن جنایات ضد بشری رژیم آخوندی در سرکوب قیام مردم و دستگیری هزاران قیام کننده، از کنگره و دولت آمریکا خواهان اقدامات قاطع علیه این رژیم شدند.
نمایندگان کنگره با اشاره به طرح ۱۰ ماده ای خانم رجوی، رئیس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت، از اقدامات ایشان برای یک ایران آزاد حمایت کردند.
نماینده کنگره برد شرمن در سخنرانی خود گفت: ”رژیم بیش از ۱۰۰۰ تن از مردم ایران را کشته است، ما باید با گذراندن قطعنامه و هر اقدامی که می توانیم باید یک نه بزرگ به رژیم حاکم در ایران بگوییم.”

کنفرانس در حمایت از قیام و مقاومت مردم ایران در کنگره آمریکا

وی از رئیس جمهور آمریکا خواست که ”از صدور تکنولوژی به رژیم که برای سانسور بکار گرفته میشود جلوگیری کند.”
نماینده کنگره پال گوسار در سخنرانی خود با اشاه به طرح ۱۰ ماده ای رئیس جمهور برگزیده مقاومت گفت”اولین اقدام ما برای پیشرفت به جلو این است که به طرح ۱۰ ماده ای خانم مریم رجوی بپردازیم.”

در این کنفرانس قطعنامه اخیر مجلس نمایندگان در حمایت از قیام ایران که توسط نمایندگان تد دویچ و جو ویلسون ارائه شده، مورد حمایت قرار گرفت و از رئیس کمیته خارجی کنگره، الیوت انگل و رئیس جمهوریخواهان در کمیته خارجی، مایکل مک کال و تلاش آنها در حمایت از قیام مردم ایران حمایت قدردانی شد.