روز یکشنبه ۲۸مهر ۱۳۹۸، مردم روستای چنارمحمودی از توابع لردگان بار دیگر علیه سیاست های سرکوبگرانه رژیم آخوندی دست به اعتراض زدند.

متعاقبا مزدوران یگان ویژه به منازل مردم یورش برده و مردم معترض بویژه جوانان را دستگیر و در حالی که روی زمین میکشیدند، به خودروهای ضد شورش منتقل کردند. نیروهای سرکوبگر که از انعکاس این تهاجمات وحشت دارند، تلفن های همراه اهالی را ضبط و خرد می کردند.

روز شنبه ۱۳مهر، شهر لردگان شاهد قیام هزاران تن از مردم این شهر بود که طی آن فرمانداری لردگان و دفتر امام جمعه و نماینده خامنه‌ای و شماری دیگر از مراکز حکومتی به آتش کشیده شد. یکی از جوانان به نام سعادت الله موسوی به شهادت رسید و شماری از مردم مجروح و مصدوم شده بودند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۲۹مهر ۱۳۹۸ (۲۱ اکتبر ۲۰۱۹)