در شش ماه نخست سال ۱۳۹۸، در اثر اقدامات جنایتکارانه پاسداران در استان سیستان و بلوچستان دست کم دهها تن از هموطنان بلوچ کشته و مجروح شده اند.

این هموطنان بلوچ به دلیل بیکاری و برای امرار معاش خانواده محروم خود به سوختبری و فروش کالا در مناطق مرزی روی آورده و پاسداران جنایت‌پیشه به بهانه‌های واهی از جمله قاچاق کالا به آنها حمله و شلیک می کنند.
در موارد متعدد مأموران جنایتکار رژیم آخوندی بعد از تعقیب و گریز و شلیک به جانب هموطنانمان و به آتش کشیدن خودروهای آنها،‌ بدون درخواست کمک از یگانهای امداد پزشکی و آتش نشانی، بسرعت محل حادثه را ترک کرده، و قربانیان را به حال خود رها کرده‌اند که منجر به مرگشان شده است.
هموطنان بلوچی که مورد اصابت گلوله قرار گرفته اند طیف وسیعی از کودکان، زنان، دانشجو، مغازه دار، سوختبر، کالا بر را شامل شده است.
در سالهای اخیر اعتراضات متعددی علیه اقدامات سرکوبگرانه پاسدران و مزدوران رژیم در شهرهای مختلف استان سیستان و بلوچستان صورت گرفته و هموطنان بلوچ با حمله به مراکز سرکوب رژیم و تخریب یا به به آتش کشیدن آنها خشم خود را علیه جنایتهای رژیم آخوندی بارز کرده اند.