دو هموطن کرد در مرز پیرانشهر توسط پاسداران جنایتکار خامنه ای روز یکشنبه به قتل رسیدند، و یک تن در مرز پاوه بشدت مجروح شد.

دو کولبری که در مرز پیرانشهر هدف تیراندازی پاسداران قرار گرفتند برادر بودند.
به اعتراف رسانه مجلس آخوندی هر روز بطور متوسط ۴ کولبر زحمتکش در مرزهای غربی بدست مزدوران جنایتکار خامنه ای کشته و زخمی می شوند.