دژخیمان خامنه ای روز یکشنبه دو زندانی را در دزفول اعدام کردند.

معاون جنایتکار دادگستری رژیم آخوندی در خوزستان، اتهام این زندانیان را برهم زدن امنیت داخلی؛ تهیه سلاح جنگی و کشتن دو نفر عنوان کرده است.