وزیر خرانه‌داری آمریکا در مصاحبه با سی.ان.ان گفت: تنشها با رژیم ایران شدیدتر شده و این نشان می‌دهد که کارزار فشار حداکثری آمریکا علیه این رژیم کارساز بوده است.

استیون منوچین افزود:‌آمریکا همه منابع درآمدی این رژیم را قطع کرده و به‌همین خاطر است که از سر استیصال و ناامیدی به‌حمله به‌همسایگان روی آورده است. این واقعاً بی‌سابقه بوده است و ما قرار است گفتگوهایی با متحدینمان در مورد این موضوعات داشته باشیم. این هفته گفتگوهایی در سازمان ملل خواهیم داشت. گفتگوهایی که برای رئیس‌جمهور آمریکا کلیدی خواهد بود.

وزیر خزانه داری آمریکا در مصاحبه با ان بی سی نیز گفت: ما پول رژیم ایران را قطع کرده‌ایم و پولشان دارد تمام می‌شود. کارهایی که این رژیم می‌کند، علائم ناامیدی و استیصالش است.