رئیس جمهور آلبانی ایلیر متا: باعث مسرت بزرگی است که به دیدار خانم مریم رجوی رفتم

رئیس جمهور آلبانی ایلیر متا: باعث مسرت بزرگی است که به دیدار خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت ایران رفتم و با طرح ۱۰ ماده‌ای ایشان آشنا شدم.

رئیس جمهور آلبانی:‌ باعث مسرت بزرگی است که به دیدار خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت ایران رفتم و با طرح ۱۰ ماده‌ای ایشان آشنا شدم. 

این طرح مبتنی بر ارزشهای بنیادین آزادی انتخابات آزاد، حاکمیت قانون، کثرت گرایی با هدف ساختن جامعه‌ یی پویا و دمکراتیک برای مردم ایران است.

 

من با رنج و فدا و مشکلات وصف ناپذیری که این افراد از سرگذرانده‌اند و با تمام تلاشهایشان به منظور دستیابی به هدف بسیار مهمشان برای دمکراسی و عدالت اجتماعی اعلام همبستگی می‌کنم.
مهمان نوازی و همبستگی مردم آلبانی با این افراد، تجسم والایی است؛ از آموزشهای مادر ترزای مقدس که سمبل عشق و انسانیت برای مردم آلبانی و جهان است؛
-برای همبستگی انسانی؛
-برای ابراز مراقبت و توجه و همراهی با کسانی که نیازمند کمک و همبستگی هستند؛
و برای تسکین رنجهایی که آنها در خلال فداکاریهایشان متحمل شده اند.

رئیس جمهور- ایلیر متا