۳.۵ میلیون کارگر در کارگاههای زیر زمینی جزو فراموش شدگان هستند

روز چهارشنبه، ۲۰ شهریور ۱۳۹۸، علی خدایی، عضو شورای عالی کار رژیم آخوندی، در یک اعتراف تکان دهنده گفت: «۳.۵ میلیون کارگر در کارگاه‌های زیرزمینی فعالیت دارند که آمار آنها در هیچ جا نیست. این کارگاه‌ها غیر رسمی و بدون تابلو هستند. کارگرانی که در خیابان جمهوری در کارگاه های خیاطی مشغول به فعالیت هستند هیچ گونه شناسنامه کارگری برای آنها وجود ندارد.... کارگران در کارگاه های بدون شناسنامه جز فراموش شدگان هستند. در این کارگاه ها قرارداد سفید امضا به وفور وجود دارد.... کارگرانی که با بسیاری از پیمانکاران تأمین نیرو مرتبط با نهادهای دولتی و عمومی و غیر دولتی کار می کنند، جزء‌ کارگرانی هستند که اصطلاحاً قرار داد سفید امضا با پیمانکار خود بسته اند و اگر اعتراض کنند، به زودی بیکار می شوند». وی همچنین گفت حداقل دستمزد مشخص شده برای کارگران«تنها ۳۵ درصد هزینه معیشت کارگران را تأمین می کند» (خبرگزاری تسنیم نیروی تروریستی قدس ۲۰ شهریور).
این اعترافات گوشه ای از وضعیت فاجعه بار میلیونها کارگر ایرانی را بر ملا میکند که در وخیم ترین شرایط معیشتی و اقتصادی بسر می برند. عامل اصلی این وضعیت رژیم ضدکارگری و ضد مردمی آخوندی است که در چهار دهه گذشته جز فساد و فقر و بیکاری هیچ ارمغانی برای مردم ایران بویژه کارگران و زحمتکشان نداشته است.
اعتراضها و اعتصابات کارگران در اعتراض به سیاست های ضد کارگری رژیم، عدم پرداخت حقوق کارگران و فقدان حداقل امکانات و تجهیزات ایمنی ادامه دارد.
روز ۲۱شهریور ۱۳۹۸، کارگران مناطق ۴و۵ و ۶شهرداری اهواز در اعتراض به پرداخت نشدن ۵ ماه حقوق‌شان دست از کار کشیده و در مقابل شهرداری رژیم تجمع کردند. در همین روز کارگران نیشکر هفت تپه برای چهارمین روز دست به تجمع اعتراضی زدند.
صبح روز پنجشنبه ۲۱ شهریور ۱۳۹۸ کارگران کنتورسازی قزوین برای چندمین بار در هفته‌های گذشته، دست به اعتراض زدند و در مقابل دفتر امام جمعه رژیم تجمع کردند. این کارگران ۴ماه است حقوق دریافت نکرده‌اند.
مقاومت ایران سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق کارگران و سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری را به محکومیت سیاست های ضد کارگری رژیم آخوندی و حمایت از حقوق کارگران محروم ایران فرا می خواند.

کمیسیون کار شورای ملی مقارمت ایران
۲۲ شهریور ۱۳۹۸ (۱۳ سپتامبر۲۰۱۹)