استیون منوچین گفت: مایک پمپئو، من و سایر اعضای تیم امنیت ملی در حال اعمال راهبرد فشار حداکثری آمریکا در قبال رژیم ایران هستیم.

وزیر خزانه داری آمریکا که روز پنجشنبه با شبکه «سی ان بی سی»مصاحبه می کرد گفت: ما پول آنها را قطع کرده ایم. هیچ شکی وجود ندارد که درحال تأثیرگذاری است. اگر به سر میز مذاکره برگردند به همین دلیل خواهد بود».
منوچین در رابطه با ابراز آمادگی ترامپ برای دیدار با روحانی گفت: «تا این لحظه برنامه ای برای دیدار رئیس جمهور با او (روحانی) وجود ندارد».