در کنفرانس مطبوعاتی مایک پمپئووزیر خارجه و استیون منوچین وزیر خزانه داری آمریکا در روز سه شنبه ۱۹شهریور، تحریمهای جدید آمریکا علیه شمار دیگری از و ابستگان و سرکردگان سپاه پاسداران ولایت فقیه، از جمله محمد سعید ایزدی از فرماندهان نیروی تروریستی قدس-مستقردر لبنان اعلام شد.

در بیانیه وزارت خزانه اداری از ۱۵فرد و نهاد و در بیانیه وزارت خارجه از ۱۳فرد و نهاد نام برده شدکه شماری آز آنها در ارتباط با تبادلات تأمین مالی و لجستیکی تروریسم توسط حکومت آخوندی و نیروی تروریستی قدس سپاه پاسداران، و بقیه متعلق به گروههایی از قبیل حزب الشیطان لبنان و شبه نظامیان رژیم در منطقه و هم چنین شاخه های مختلف داعش و القاعده هستند.
در بیانیه وزارت خزانه داری آمریکا در باره لیست گذاری و تحریمهای جدید، ازجمله آمداست:
خزانه داری ایالات متحده طبق فرمان اجرایی ۱۳۲۲۴ که اخیرا توسط رئیس جمهور آمریکا با تغییراتی طیف گسترده تری از تحریم ها را در بر می گیرد، ۱۵ فرد، نهاد و سازمان‌دهندگان مرتبط با گروههای تروریستی را لیست گذاری کرد. این اقدام طیف گسترده ای از گروههای تروریستی منجمله نهادهای وابسته به نیروی قدس سپاه پاسداران را شامل میشود.
طبق بیانیه خزانه داری آمریکا، این لیست گذاری و تحریمهای جدید علاوه بر سرکردگان و نهادهای مرتبط با نیروی قدس سپاه پاسداران، گروههای دیگری نظیر داعش و القاعده راهم در بر می گیرد و این اقدام در ترکیب با اقدامات اتخاذ شده توسط وزارت خارجه آمریکا، یکی از گسترده ترین لیست گذاریهای تروریستها و حامیانشان در ۱۵ سال گذشته محسوب میشود.
استیون منوچین وزیر خزانه داری آمریکا ازجمله گفت: اختیارات جدید به دولت آمریکا اجازه خواهد داد تا تروریستها را از منابعی که برای حملات ترویستی به ‌آن نیاز دادند، محروم کند و نهادهای مالی خارجی که به تجارت با آنها ادامه میدهند را مورد حسابرسی قرار میدهد. اختیارات جدید همچنین، بعنوان عامل بازدارندگی قوی در برابر گروههای تروریستی و کسانی که بدنبال کمک به مقاصد شوم آنها هستند، عمل میکند.»
بیانیه وزارت خزانه داری آمریکا می افزاید: در نتیجه اقدام این وزارتخانه، همه اموال و سودهای ناشی از آن، متعلق به اشخاص هدف قرار گرفته شده که در ایالات متحده یا تحت مالکیت یا کنترل اشخاص آمریکایی باشند باید مسدود و به دفتر کنترل داراییهای خارجی گزارش شوند.