حداقل ۱۰کارگر طی دو روز در محیط کار جان باختند

طی روزهای یکشنبه و سه شنبه این هفته حداقل ۱۰کارگر بخاطر سیاست های ضد کارگری رژیم آخوندی، از جمله فقدان حداقل امکانات و الزامات ایمنی، در شهرهای مختلف کشور در سوانح دلخراشی جان خود را از دست دادند. علاوه بر این شمار زیادی از کارگران بدلیل فقدان همین حداقلها مستمرا در محیطهای کار معلول و ناقص العضو میشوند.

روز سه شنبه، ۱۹شهریور۱۳۹۸، یک جوان در روستای قلعه‌رش سردشت حین حفر کانال آبیاری، در اثر ریزش زمین جانش را از دست داد. در همین روز، یک کارگر ۳۵ساله در خرم آباد به دلیل پارە شدن سیم بالابر از ارتفاع ۱۰متری سقوط کرد و جان باخت. روز ۱۷شهریور نیز، در سوانح مختلفی، ۸ کارگر در شهرهای اصفهان، خرم آباد، آمل و کاشان بدلیل فقدان حداقل تجهیزات ایمنی محیط کار جان خود را از دست دادند.

به اذعان رسانه های حکومتی، ایران تحت حاکمیت آخوندها در زمینه رعایت مسائل ایمنی کار رتبه ۱۰۲ را در میان کشورهای جهان به خود اختصاص داده است(خبرگزاری تسنیم نیروی تروریستی قدس، ۱۰خرداد ۱۳۹۵).

زندگی پر از مخاطره کارگران در حالیست که دستمزد آنها چند برابر کمتر از حداقل نیازهای آنهاست. حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال ۱۳۹۸رسما یک میلیون و ۷۶۰ هزار تومان تعیین شده در حالیکه بخش کارگری کمیته مزد شورای عالی کار رژیم، اعلام کرد «سبد معیشت ماهانه» خانوادۀ ۳.۳ نفری کارگر بخاطر جهش قیمت مایحتاج کارگران، به ۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان، یعنی ۳.۶ برابر دستمزد حداقل بالغ میشود. تازه اکثر کارگران بدلیل بیکاری با قراردادهای کمتر استخدام میشوند و همان دستمزد هم معمولا به آنها پرداخت نمی شود.

کمیسیون کار شورای ملی مقاومت ایران، عموم سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری و مدافعان حقوق کارگران و حقوق بشر در کشورهای مختلف جهان را به محکومیت قاطع رژیم آخوندی و سیاست های ضد کارگری آن و حمایت از حقوق و خواستهای کارگران و زحمتکشان ایران گردید.

شورای ملی مقاومت ایران
کمیسیون کار
۲۰ شهریور ۱۳۹۸ (۱۱ سپتامبر۲۰۱۹)