عفو بین‌الملل احکام زندان و حکم شلاق برای هفت تن از دستگیرشدگان اعتراضات کارگران هفت تپه را، به عنوان یک "بی‌عدالتی شرم‌آور" محکوم کرد.

عفو بین الملل اعلام کرد «این احکام ظالمانه، فقط توسط سیستم ستمگر رژیم ایران قابل اجراست و بی‌اعتنایی کامل این رژیم به حقوق کارگران و روزنامه‌نگاران را افشا می‌کند. این احکام ناعادلانه و ظالمانه باید لغو شوند و هر هفت نفر را فوراً و بدون قیدو شرط آزاد شوند».